Tvari veikla

Tvarumas

Ar žinojote, kad pastatai generuoja apie 30% viso Europos šalių išskiriamo CO2 emisijų kiekio, o miestai – daugiau nei 70% viso pasaulio CO2 emisijų?

Modernizuodami ir skaitmenindami pastatus galime iki 20% sumažinti CO2 išmetimų. Štai kodėl mes esame užsibrėžę tokius ambicingus tvarumo tikslus.

 

Mūsų tikslas yra iki 2030 m. pasiekti, kad mūsų teigiama verslo įtaka klimato poveikiui būtų 10 kartų didesnė už mūsų anglies dvideginio pėdsakus.

 

Keturios pagrindinės sritys, kuriose siekiame tvarumo tikslų 

Esame holistinių pastatų ir pramonės gyvavimo ciklo sprendimų, palaikančių mūsų užsakovus ir visuomenę, pirmtakas. Siekiame, kad iki 2030 m. mūsų teigiama veiklos įtaka klimato poveikiui būtų 10 kartų didesnė už mūsų anglies dvideginio pėdsakus.

Matuojami rodikliai (KPI) 2021 m. rezultatas 2025 m. tikslas

Mūsų anglies pėdsakas yra apibrėžtas ir išmatuotas

80% 100%


Pagrindiniai veiksmai

 • Pastatus prižiūrėti taikant ilgaamžiškumo principus: ieškome ir pritaikome sprendinius, kurie leidžia efektyvinti pastatų priežiūrą.

 • Siekti anglies dvideginio neutralumo tikslo: geriname savo ir užsakovų energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą statiniuose.

 • Galimybių didinimas: mes mokome savo darbuotojus būti kvalifikuotais ambasadoriais ir patarėjais, kad verslas būtų tvaresnis.

 • Užsakovų vertės užtikrinimas: Mūsų sprendimai sukuria su tvarumu susijusią vertę.

 • Atliekų ir išmetamų teršalų kiekio mažinimas: mes nuolat kuriame ir ieškome naujų pažangių bei tvarių technologijų.

 • Pažangaus tvarumo ir ataskaitų kūrimas: siūlome išmaniojo pasirengimo rodiklio (SRI) konsultacijas, „Smart Solutions“ ir „Caverion SmartView“ bei remiame faktais pagrįstus investavimo sprendimus.

 

Esame holistinių pastatų ir pramonės gyvavimo ciklo sprendimų, palaikančių mūsų užsakovus ir visuomenę, pirmtakas. Siekiame, kad iki 2030 m. mūsų teigiama veiklos įtaka klimato poveikiui būtų 10 kartų didesnė už mūsų anglies dvideginio pėdsakus.. 

Matuojamas rodiklis (KPI) 2021 m. rezultatas 2025 m. tikslas
Mūsų pasiūlymas turi apibrėžtą anglies atspaudą 20% 100%
Anglies poveikio aplinkai santykis  (1-2) >2 kartus didesnis  5 kartus didesnis

Pagrindiniai veiksmai

 • Siekti anglies dvideginio neutralumo tikslo: geriname savo ir užsakovų energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą statiniuose.

Mūsų darbuotojai yra aukštos kompetencijos specialistai savo srityse ir aiškiai orientuojasi į mūsų tvaraus verslo vykdymą bei augimą.

Matuojami rodikliai (KPI) 2021 m. rezultatas 2025 m. tiklsas
Nelaimingų atsitikimų rodiklis: LTIFR  4.0 <2
Įmonėje dirbančių moterų % 11% 15%
Mūsų darbuotojai užbaigę tvarumo mokymus 89% 100%

 

Pagrindiniai veiksmai

 • Fizinio ir emocinio saugumo, lygybės ir skaidrumo bei vadovavimo grįžtamojo ryšio ir atskaitomybės skatinimas: veiksmų plano sudarymas ir jo monitoringas tam, kad išlaikyti aukštą saugumo lygį ir lygybei gerinti.

 • Puoselėti įmonės kultūrą, nuolat orientuojantis į tvarumą bei kokybę. Suteikti visas sąlygas realizuoti save skirtingose komandose, reguliariai didinti žinių bagažą ir tobulėti.

Mes esame 100% užtikrinti savo pagrindinių tiekėjų tvarumu ir jų gebėjimu sėkmingai dalyvauti mūsų verslo kuriamos vertės grandinėje.
Mūsų verslas yra valdomas tvariai ir mes puoselėjame tvirtus  tvaraus verslo pagrindus visose srityse.

Matuojami rodikliai (KPI) 2021 m. rezultatas 2025 m. tikslas
Tiekėjai pasirašę etikos kodeksą (%) 66% >90%
Pasiūlymai, kuriuose nurodyti tvarumo kriterijai (%)   100%

 


Pagtindiniai veiksmai

 • Pirkimų proceso tobulinimas ir monitoringas.
 • Konkursų ir užsakymų vertinimas tvarumo kontekste.
 
Tvarumo ataskaita 2023

Tvarumo ataskaita 2023

Kiekvienais metais mes ruošiame tvarumo ataskaitą.

Skaitykite 2023 metų ataskaitą  arba

Apsilankykite ataskaitų archyve

 

Mes prisidedame prie anglies dvideginio neutralios visuomenės, kurdami ir diegdami energetiškai efektyvius bei tvarius sprendinius

Nuolat tobuliname ir plečiame savo išmaniųjų technologijų bei skaitmeninių sprendinių pasiūlymus, kad padidintume užsakovų turto vertę ir savo veiklos tvarumo pėdsaką.

Žemiau rasite keletą pavyzdžių

 
Caverion remia Tvarios Plėtros tikslus