Efektyvus jūsų pastatų statybos projektų valdymas ir renovacijos projektai

 

Kompleksinis jūsų projekto valdymas

Kiekvienas pastatas ir pramonės projektas yra unikalus. Todėl statybų ar renovacijos eigoje būtina iš anksto numatyti daugiasluoksnę projekto valdymo struktūrą.

Projekto suvaldymo sėkmę lemia profesionalus planavimas, rizikų įvertinimas, tinkamas tiekėjų ir subrangovų parinkimas bei tinkamas tarpinių rezultatų matavimas.

Visų inžinerinių sistemų ekspertai

„Caverion“ turi didžiulę patirtį valdant bet kokio dydžio, apimties ir paskirties statybos projektus. Vykdome sudėtingus renovacijos darbus, jei būtina, nestabdant pastato veiklos. Atsakingai pasirenkame subrangos paslaugas, kurios privalo atitikti „Caverion“  kokybės standartus.

Projektų valdymas ir įgyvendinimas vieno kontakto principu

Mes galime suvaldyti ir įgyvendinti jūsų statinio projektą nuo projektavimo iki paleidimo derinimo darbų. Aukštos kompetencijos projektų vadovai bus jūsų vienintelis kontaktinis asmuo. Projekto planavimo ar įgyvendinimo etapuose jūs visada žinosite, kas vyksta, kokie darbai nuveikti ir kokie planuojami. Projektų vadovai jums parinks ir pristatys optimalius konkrečiai jūsų pastatui naudingiausius inžinerinius ir technologinius sprendinius. Kuo tai naudinga jums?

 • Greitesnis projekto įgyvendinimas:
  • Trumpesnė projekto trukmė, nes projektavimo stadija gali sutapti su projekto diegimo etapu.
  • Greitesnis įgyvendinimas, jei pritaikomi jau kituose projektuose patikrinti sprendiniai, darbo metodai.
  • Geresnis sprendimų priėmimas, kuomet laiku ir aiškiai komunikuoja visos projekto suinteresuotos šalys.
 • Lankstumas ir vertė užsakovui:
  • Mūsų projekto vadovai nuolat seka projekto eigą ir ieško visų įmanomą tobulinimo bei optimizavimo galimybių.
  • Pridėtinė vertė užsakovui, nes projekto eigoje sukuriamas aukštesnės kokybės statinys.

 • Sumažinta rizika:
  • Iš anksto atliktas rizikų įvertinimas, galimų problemų identifikavimas laiku, proaktyvus projekto valdymas pagal tarptautinius kokybės standartus.

Projekto vykdymo metodai ir sprendimai, atitinkantys jūsų reikalavimus

Projekto sėkmę lemia ir glaudus bendradarbiavimas bei atvira komunikacija. Mes kruopščiai atrenkame geriausiai tinkančią ekspertų projekto komandą, kuri viso projekto metu atitinkamai pagal savo sritį u-tikrina geriausius rezultatus.

Projekto valdymas „iš vienų rankų“  - ramybė jums

„Caverion“ projektų valdymas apima visas sritis, reikalingas sėkmingai pastatyti ar renovuoti pastatą, gamyklą ar bet kurį kitą jūsų statinį:

 • Laiko planavimas ir kontrolė
 • Statybų aikštelės valdymas ir priežiūra
 • Rizikų valdymas
 • Derinimas su kitomis suinteresuotosiomis šalimis (generaliniais rangovais, konsultantais, projektuotojais, galutiniais vartotojais)
 • Pirkimai, tiekimo grandinė ir subranga
 • Inžinerinių sistemų montavimo darbų koordinavimas
 • Sąnaudų kontrolė ir prognozavimas
 • Apskaitos valdymas
 • Ataskaitos
 • Kokybės valdymas
 • Darbų saugos ir darbuotojų sveikatos valdymas
 • Pastato pridavimo Valstybinei komisijai proceso valdymas
 • Paleidimas, bandymai ir paleidimas
 • Projekto dokumentacija
 • Projekto perdavimas
 • Garantijos laikotarpio užtikrinimas

Teisingi sprendimai projekto įgyvendinimo metu garantuoja taupymą viso pastato gyvenimo ciklo metu

Užbaigus projektą mūsų bendradarbiavimas gali tęstis, nes esame statinio priežiūros viso jo gyvavimo ciklo metu verslą. Todėl projektus įgyvendiname galvodami apie pastato ateitį ir jo išliekamąją vertę. Mūsų Techninės priežiūros, Statinių ūkio valdymo ekspertai perima atsakomybę už pastato protingą eksploatavimą ir garantuoja, kad ateinančiais metais jūsų investicijų vertė išliks aukšta.

Ar norite sužinoti daugiau?

Susisiekite

 

Susijusios paslaugos