Energijos efektyvinimo paslaugos sumažina eksploatacinius kaštus ir anglies dvideginio emisiją

Beveik 40 % visos generuojamos CO2 emisijos susidaro iš nekilnojamo turto eksploatacijos. Akivaizdu,…

Beveik 40 % visos generuojamos CO2 emisijos susidaro iš nekilnojamo turto eksploatacijos. Akivaizdu, jog sumažinus energijos suvartojimą pastatuose, bus sudarytos tinkamos sąlygos artėti prie neutralaus anglies dioksido kiekio.

 

Investicijos į energijos efektyvinimą gali padidinti investicijų pelningumo rodiklį

Svyruojant energijos kainai, energijos suvartojimo stebėjimas tapo išmaniųjų pastatų prioritetu. Apie 80 % pastato vertės per visą jo gyvavimo ciklą su daro priežiūros kaštai, o 50 % šių išlaidų sudaro energijos suvartojimas.

Investicijos į energijos vartojimo efektyvumą paprastai greitai atsiperka. Įgyvendinus optimalius inžinerinius sprendinius bei protingai eksploatuojant pastatą, galima sutaupyti iki 30 % energijos suvartojimo.

Nuosekliai ir toliaregiškai planuojant pastato priežiūrą yra didelė tikimybė eksploatacijos kaštus ženkliai sumažinti, o nekilnojamo turto vertę akivaizdžiai padidinti.

Jūsų pastatas gali būti išmanus, našus ir darnoje su aplinka

Mūsų tikslas padėti klientams pasiekti konkrečių rezultatų, susijusių su pastatų priežiūra - užtikrinti pastato inžinerinių sistemų technologinę higieną, optimizuoti energijos suvartojimą, nesumenkinant pastato vertės bei vidaus mikroklimato komforto. Įsitikinkite, jog jūsų inžinerinių paslaugų partneris turi užtikrintų holistinių žinių apie pastato inžinerinių sistemų suderinamumą bei sąveiką, kad būtų galima kompleksiškai užtikrinti jūsų nekilnojamo turto kokybišką valdymą.

Savo veikloje nuolatos ieškome energijos efektyvumo sprendinių. Nesvarbu, ar tai naujos statybos projektas, ar esamas pastatas, mūsų profesionalai padeda įvertinti esamą situaciją bei sukurti ilgalaikę nekilnojamo turto priežiūros veiksmų strategiją.

Energy efficiency services minimise costs and emissions.jpg
City - Energy advice and Energy efficiency services minimise costs and emissions.jpg

ES teisinių reglamentų laikymasis

ES teisės aktai, įskaitant ES klimato ir energetikos tikslus, nustato atitikties reikalavimus ir bendrus tikslus, susijusius su efektyviu pastatų energijos naudojimu. Mūsų energijos efektyvumo paslaugos užtikrins, kad jūsų verslas atitiktų teisės aktus ir pastatams keliamus klimato bei energijos tausojimo tikslus.

Energijos gamyba savomis jėgomis

Mes galime jums padėti įrengti sistemas generuojančias energiją iš atsinaujinančių šaltinių: saulės elektrinės, šilumos siurbliai ar antrinio šilumos panaudojimo sprendimai. Tokiu būdu jūsų veikloje sumažės anglies pėdsakas bei perkamos energijos poreikis.

Profesionalios paslaugos, skirtos pagerinti jūsų pastatų energijos vartojimo efektyvumą

Energijos efektyvinimo strategija tai pirmas žingsnis tvaresnių pastatų link

  • Sistemingas požiūris į tvarius inžinerinius sprendinius.
  • Kompleksinis požiūris į pastato infrastruktūros tobulinimą bei plėtrą pagal individualų poreikį.

Energetiniai auditai, kurie objektyviai padeda įvertinti esamą situaciją ir parinkti tinkamą veiksmų planą

  • Rekomenduojamų tobulinimų ir investicijų ekonominio poveikio prognozė.
  • Techninės plėtros galimybių įvertinimas su išsamiomis ataskaitomis.

Savalaikis energijos suvartojimo stebėjimas

  • Stebėjimo sistemos realiu laiku įdiegimas.
  • Duomenų analizė ir rekomendacijos dėl efektyvesnio energijos vartojimo.
 

Ar norite sužinoti daugiau?

Susisiekite

 

Rezultatų nerasta

Susijusios paslaugos