"Projektuok ir Statyk" (Design & Build) principas garantuoja patikimus projekto įgyvendinimo rezultatus

Pasieksite norimų rezultatų, jei projekto įgyvendinimą nuo pradžios iki galo patikėsite inžinerinių sistemų partneriui

 
Kaip užtikrinti, kad jūsų būsimas pastatas taptų energiškai ir ekonomiškai efektyviu? Ir tuo pačiu…

Kaip užtikrinti, kad jūsų būsimas pastatas taptų energiškai ir ekonomiškai efektyviu? Ir tuo pačiu būtų modernus bei ergonomiškas? Atsakymas – pasirinkite statybos principą "Projektuok ir Statyk" (ang. Design and Build)  ir jūsų pastatas bus funkcionalus visą savo gyvavimo ciklo laikotarpį.

Suprojektuokite savo pastatą atsižvelgdami į jo gyvavimo ciklą

Projektavimas ir investicijų pasirinkimas yra apskaičiuojamas įvertinant visą pastato gyvavimo ciklą bei išlaidas šiuo laikotarpiu (TLCO). Protingai rinkdamiesi ir naudodami modernius skaitmeninius sprendimus galite sumažinti metines energijos ir priežiūros išlaidas iki 30 %. 

Projekto valdymas leidžia sumažinti jūsų riziką

Norint pasiekti ženklaus sąnaudų optimizavimo, nepabloginant galutinio rezultato, būtina pasitelkti specialistus projektavimui valdyti. Projektavimo valdymas reiškia, kad jūsų projektavimo ir statybos partneris prisiima atsakomybę už projekto koordinavimą, analizę ir statybą, įskaitant suinteresuotųjų šalių koordinavimą visame projektavimo procese – turint omenyje statybos ir net eksploatavimo bei priežiūros etapus.

„Caverion“ projektų valdymas leidžia sumažinti jūsų riziką. Užtikrinsime atitiktį galiojančioms taisyklėms ir patikimai bei nuosekliai palaikysime projekto vykdymo procesą.

Sumažinkite riziką ir išlaidas derindami dizainą ir pristatymą

Kodėl turėtumėte įtraukti savo projekto partnerį dar planavimo ir projektavimo etape? Bendradarbiavimas ankstyvoje fazėje lemia trumpesnį pristatymo laiką, didesnį galutinio projekto pristatymo efektyvumą ir sklandžią komunikaciją visu projekto įgyvendinimo metu. Tai taip pat leidžia kiek įmanoma išvengti pakartotinio planavimo vėlesniuose projekto etapuose. 

Mūsų specialistai konsultantai padės suplanuoti būsimus pastatus ar pramonės objektus atsižvelgiant į naujausius tvarumo ir skaitmeninimo reglamentų reikalavimus. Turėdami specialistų, išmanančių visas technines disciplinas ir pramonės šakas bei savo pačių išmaniąsias technologijas ir skaitmeninius sprendimus, galime sukurti idealiai jūsų poreikiams tinkantį optimalų sprendimą.


„Design & Build“ paslaugos visiems projekto etapams

Koncepcinis projektavimas rezultatams ir sprendimams

Koncepcinis projektavimas – pirmasis „Design & Build“ paslaugų etapas. Jis prasideda nuodugnia jūsų poreikių ir pageidaujamų rezultatų analize. Kai rezultatai bus aiškūs, įvertinsime alternatyvius sprendimus, parengsime sistemos specifikacijas ir projekto planą su investicijų prognoze. Taip pat galime parengti viso tarnavimo laikotarpio išlaidų projekciją. Rezultatas – dokumentas, reglamentuojantis visą būsimą projekto plėtrą.

Įtraukite „Caverion“ koncepciniame etape, norėdami užtikrinti maksimalų funkcionalumą ir rezultatus bei sumažinti bendrąsias projekto ir viso pastato tarnavimo laikotarpio išlaidas. Turint omenyje tarnavimo laikotarpio kainą (LCC) ir bendrąją nuosavybės kainą (TCO), koncepcinis projektavimas suteikia jums ir mums galimybę pakeisti kryptį (jei reikia), nekeičiant projekto pristatymo grafiko.


Bazinio projektavimo etape apibrėžiama projekto konfigūracija

Į pagrindinį projektavimo etapą (taip pat žinomą kaip sistemos arba aukšto lygmens projektavimas) įeina visos sistemos konfigūracijos, projekto konfigūracijos apibrėžimas ir reikalingų eksploatacinių techninių sąlygų parengimas. Tai yra bendra sistema, su kuria reikia dirbti.

Detaliojo projektavimo etape nurodoma kiekviena jūsų pastato veržlė ir varžtas

Šiame didelės svarbos etape kiek anksčiau nustatytus tikslus ir rezultatus paverčiame vykdomais pristatymo ir diegimo planais.


Mes jums pateikiame išsamias kiekvienos sistemos technines sąlygas ir išsamiai aprašome atitinkamas sąsajas ir funkcijas. Projektavimo etape numatomi tokie pagrindiniai elementai kaip išsamios automatikos sistemos funkcijos ir jos sistemos jungtys. Šis projektas bus naudojamas kaip pagrindas įgyvendinimo etape

Ilgametė statybos darbų vykdymo patirtis užtikrina tinkamą detaliojo projekto įgyvendinimą

Tinkamai suvaldžius ir įvykdžius projekto etapą, projekto sėkmė priklauso nuo montuotojo techninės patirties.

Mūsų patirtis projektų valdymo (saitas) ir techninio įrengimo (saitas) srityse leidžia užtikrinti, kad statybos etapas ir projekto perdavimas būtų atlikti pačiu profesionaliausiu būdu, patenkinant visus techninius reikalavimus. 

Kitas žingsnis po "Projektuok ir Statyk" (Design & Build) etapo

Specialistų konsultavimas neprivalo nutrūkti pasibaigus projekto etapui. Mes galime ir toliau jus palaikyti visame pastato ar pramonės objekto tarnavimo laikotarpyje. Vartotojų poreikiai kinta ir technologijos nuolat tobulėja. Todėl mes planuojame lanksčiai. Lankstūs planai numato vietos techninių sistemų naujinimui ir modernizavimui, siekiant užtikrinti efektyvias ir patikimas operacijas. Tai leidžia garantuoti optimalią aplinką jūsų klientams ir pastato galutiniams naudotojams.

Susijusios paslaugos

Ar norite sužinoti daugiau?

Susisiekite