Privatumo pranešimas

Galioja nuo 2018 m. gegužės 16 d.
Būdama duomenų valdytoju, UAB „Caverion Lietuva“ privalo saugoti jūsų asmens informaciją, ir mūsų tikslas yra užtikrinti, kad jaustumėtės saugiai, kai mes tvarkome jūsų asmens duomenis. Savo darbuotojų privatumą saugome, vadovaudamiesi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų galiojančių įstatymų nuostatomis.

Prašome nuodugniai susipažinti su šiuo pranešimu apie privatumą.

1. Kas renka jūsų asmens duomenis

Šiame pranešime apie privatumą minėdami „Caverion“ turime omenyje korporaciją „Caverion“ ir su ja susijusius asmenis, nurodytus naujausiose korporacijos „Caverion“ finansinėse ataskaitose. „Caverion“ yra įmonių grupė, kurios pagrindinė bendrovė yra registruota vertybinių popierių biržoje „Nasdaq“ Helsinkyje. Korporacijos „Caverion“ centrinė buveinė yra Helsinkyje (Suomija).

Kontaktinė informacija
UAB „Caverion Lietuva“
Kokybės vadovė
Skersinės g. 9, Vilnius LT-08449
+370 5 273 82 00
El. paštas uzklausa@caverion.com 
Įmonės kodas 211495540

2. Asmens duomenų apsauga

Mes atsakingai žiūrime į privatumą ir jūsų asmens duomenų apsaugą. Visi asmens duomenys, kuriuos suteikiate „Caverion“, yra saugomi saugiuose serveriuose, o su jais susipažinti gali tik tie darbuotojai ir trečiosios šalys, kurioms tokia informacija yra reikalinga. Asmenys, turintys teisę susipažinti su asmens duomenimis, privalo užtikrinti tokios informacijos konfidencialumą. „Caverion“ ir mūsų paslaugų teikėjai visada imasi visų pagrįstų priemonių jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

Asmens duomenų apsaugos užtikrinimui nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, sunaikinimo ar kitų nereglamentuotų veiksmų mes taikome atitinkamas technines, administracines ir organizacines priemones. Mūsų kaupiama informacija yra saugoma ES esančiuose serveriuose arba atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus pagal atskirus susitarimus.
Svetainėje užtikrinamas saugus duomenų perdavimas, kuris šifruojamas naudojant HTTPS protokolą.

3. Apibrėžimai

„Caverion“, mes, bendrovė – tai „Caverion“ korporacija ir su ja susiję asmenys, galintys tvarkyti jūsų asmens duomenis, kaip nurodyta 1 punkte.

Asmens duomenys arba asmens informacija
– visokeriopa informacija, kuri padeda tiesiogiai arba netiesiogiai (arba kartu su kitokia informacija) nustatyti asmens tapatybę. Asmens informacijos pavyzdžiai – vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gimimo data.

Slapti asmens duomenys arba slapta asmens informacija
– tam tikrų specialių kategorijų asmens duomenys; tai yra labiau įslaptinta asmens informacija. Asmens informacijos pavyzdžiai – rasinė ar etninė kilmė, politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, lytinis gyvenimas arba narystė profesinėse sąjungose.

Vartotojas (vartotojai) arba jūs, duomenų subjektas arba asmuo 
– mūsų tinklalapių arba paslaugų vartotojai, kiti su „Caverion“ nesusiję asmenys, teikiantys „Caverion“ asmens duomenis.

Tinklalapis –
tinklalapis, kurio pagrindinis URL adresas yra caverion.com, taip pat mūsų bendrovių skirtingose šalyse akcijų tinklapiai (pvz., hub.caverion.com) ir internetinės darbuotojų atrankos paslaugų tinklalapiai (pvz., karjera.lt/caverion).

4. Informacija, kurią renkame apie jus ir tikslai, dėl kurių renkame asmens duomenis 

Mes renkame tik tokią asmens informaciją, kuri atitinka pranešime apie privatumą nurodytus tikslus. Renkame informaciją, kurią a) suteikiate jūsų patys, tačiau taip pat b) informaciją, kuri yra renkama automatiniu būdu arba c) gaunama iš kitokių išorinių šaltinių. Šiame dokumente aprašyta, kaip tvarkome skirtingų duomenų subjektų grupių asmens duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad kartais mes sujungiame iš jūsų gautą, internete ir neprisijungus prie tinklo surinktą bei iš trečiųjų šalių gautą informaciją ir visada vadovaujamės galiojančiais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenis naudojame tik šiame pranešime apie privatumą nurodytiems tikslams, nebent gautume jūsų sutikimą juos tvarkyti kitokiems tikslams.

Iš jūsų gaunama informacija

Neprivalote teikti savo asmens duomenų tam, kad galėtumėte naudotis „Caverion“ tinklalapiais. Mes renkame tik tokius asmens duomenis, kuriuos mūsų tinklalapio vartotojai suteikia savu noru:

sutikimą (a);

darbo kontaktinę informaciją (pvz., adresą, el. pašto adresą, telefono Nr.) (a);

demografinius duomenis (amžių, gimimo datą, lytį, tautybę, kalbą, šeiminę padėtį) (a) (c);

mitybos įpročius (renginiams) (a);

el. pašto sekimo duomenis (pvz., kiek laiko būna atidaryta el. pašto programa, paspaudimus, jūsų veiksmų datą ir laiką) (b);

darbovietės duomenis (pvz., bendrovės pavadinimą, adresą, buvusią darbovietę) (a);

pomėgius (a) (b);

IP adresą (b);

vardą, pavardę (pvz., vardą ir pavardę) (a)

duomenys apie einamas pareigas (pvz., pareigų pavadinimą, skyrių, pareigybę) (a);

viešojo profilio socialiniuose tinkluose duomenis (c);

atsakymų į apklausų klausimus duomenis (a);

vartotojo paskyras (pvz., vartotojo vardą, slaptažodį sistemoje) (b) (c);

apsilankymų tinklalapyje duomenis (pvz., slapukus, naršyklės duomenis, apsilankymo datą ir laiką, vartotojo veiksmus) (b).

Tikslai, kuriems renkami asmens duomenys

Reklama – jūsų asmens informaciją galime naudoti, siekdami talpinti reklamą mūsų tinklalapyje arba trečiųjų šalių tinklapiuose. Kai kurie iš mūsų nepriklausomų partnerių naudoja slapukus ar panašias technologijas, suteikiančias galimybę rodyti jums reklamą, atsižvelgdami į jūsų veiksmus naršant internete ir pomėgius. Daugiau informacijos mūsų Pranešime apie slapukus.

Santykių su potencialiais klientais formavimas – renkame potencialių klientų arba klientų kontaktinių asmenų asmens duomenis, kuriuos saugome savo klientų duomenų bazėje. Šiuos asmens duomenis renkame, kad galėtume su jumis susisiekti, išsiaiškinti jūsų poreikius ir pasiūlyti jums geriausių sprendimų.

Komunikacija ir vaizdo konferencijos – kontaktinę informaciją saugome komunikacijos tikslams, siekdami susisiekti su asmeniu ir užtikrinti bendradarbiavimą.

Konkursai – mes galime organizuoti konkursus, kuriuose dalyvaudami pateiksite savo kontaktinius duomenis. Šią informaciją naudosime susisiekti su konkurso nugalėtojais.

Skundų ir pretenzijų nagrinėjimas – mums reikalingi jūsų asmens duomenys, kad galėtume nagrinėti jūsų skundą, jei esate mumis nepatenkinti.

Renginių valdymas – mes rengiame renginius ir (arba) parodas arba juose dalyvaujame. Jūsų informaciją naudojame, pvz., pakviesti jus į renginius, pristatyti informaciją apie renginius ir paprašyti jūsų po renginio pateikti atsiliepimą, taip pat kitokiems su renginiais susijusiems tikslams (pvz., sudarant valgiaraštį).

Atsiliepimai – kartais mes prašome jūsų pateikti atsiliepimų apie įvairius dalykus. Šią informaciją naudojame, pvz., savo veiklai ir jos rezultatams gerinti.

Su tapatybe susijusių aspektų tvarkymas – šią asmens informaciją naudojame siekdami patikimai nustatyti jūsų tapatybę, pvz., gavę duomenų subjekto prašymą arba prieigos prie sistemos atveju.

Mūsų veiklos rezultatų gerinimas – asmens duomenis naudojame savo paslaugoms, pasiūlymams tobulinti, klientų pasitenkinimui didinti ir komunikacijai gerinti.

Vidiniai mokymai – jūsų asmens duomenis galime naudoti vidaus mokymo tikslams, pvz., užtikrinti, kad mūsų darbuotojai turėtų žinių ir kvalifikacijos, kurių reikia geriausiems veiklos rezultatams užtikrinti.

Teisinės prievolės – jūsų asmens duomenis naudojame įstatymų ir teisės aktų (pvz., teismo sprendimų) reikalavimams vykdyti.

Rinkodara – jūsų asmens duomenis galime naudoti rinkodaros tikslams, jei tam esate davę savo sutikimą ir jei mes manome, kad mūsų produktai, paslaugos, pasiūlymai ar trečiųjų šalių sprendimas gali jus sudominti. Be to, galime jums siųsti konkrečių reklaminių žinučių, remdamiesi tuo, kokius veiksmus atliekate mūsų tinklalapyje. Į jus kreiptis galime el. paštu, trumposiomis žinutėmis ar telefonu. Galite bet kada atsisakyti reklaminių pranešimų, užpildę šią formą. Taip pat prašome susipažinti su mūsų Pranešimu apie slapukus.

Medžiagos pritaikymas asmeniniams poreikiams – jūsų asmens informaciją galime naudoti, siekdami pritaikyti mūsų tinklalapio medžiagą, el. laiškus ir kitokius skaitmeninius objektus jūsų poreikiams. Šią informaciją naudojame tam, kad naudotis mūsų paslaugomis būtų paprasčiau, o mūsų pasiūlymai atitiktų jūsų pomėgius.

Įrašai ir administravimas – privalome turėti išsamių įrašų apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens informaciją.

Atskaitomybė ir analizė – kartais mes naudojame jūsų informaciją ataskaitoms rengti ir analizei atlikti, kad galėtume pagerinti savo produktų, paslaugų kokybę ir klientų pasitenkinimą.

Apklausos – mes galime pakviesti jus dalyvauti mūsų apklausose. Jei nuspręsite dalyvauti apklausoje, šią informaciją naudosime savo veiklai ir jos rezultatams gerinti.

Vartotojų elgesio sekimas – jūsų informaciją galime naudoti jūsų veiksmams mūsų tinklalapyje ar programėlėse sekti. Tai padeda mums suprasti jūsų pomėgius ir pasiūlyti jums geresnes paslaugas. Be to, galime jums siųsti konkrečių reklaminių žinučių, remdamiesi jūsų veiksmais. Galite bet kada atsisakyti reklaminių pranešimų. Taip pat prašome susipažinti su mūsų Pranešimu apie slapukus.

Tinklalapio tobulinimas – jūsų informaciją naudojame mūsų tinklalapių funkcionalumui, darbui, vartotojų pasitenkinimui ir saugumui gerinti. 

Renkama jūsų informacija

Jei esate mūsų klientas, informacija mums yra reikalinga įvairiems tikslams. Didžiąją dalį informacijos suteikiate jūsų patys, tačiau kai kurią informaciją gauname iš kitokių šaltinių. Atsižvelgdami į tai, kokius veiksmus atliekate mūsų tinklalapyje, jūsų apsilankymus kai kuriuose puslapiuose galime suprasti kaip jūsų pomėgių sritis ir saugoti tokią informaciją savo klientų duomenų bazėse. Tai darome tik tuo atveju, jei esate mums suteikę savo kontaktinius duomenis arba užsisakę mūsų naujienlaiškį. Be to, jei esate mūsų kliento naujas darbuotojas, jūsų tiesioginis vadovas arba kolega gali pateikti mums jūsų asmens duomenis, o mes atitinkamai atnaujinsime mūsų klientų duomenų bazėje esančius duomenis.

Būdamas klientu, galite pasirinkti suteikti mums galimybę pasiekti jūsų suinteresuotų šalių (pvz., pastato naudotojų, darbuotojų) duomenis. Tokiais atvejais „Caverion Lietuva“ yra duomenų tvarkytojas ir toliau nurodytus duomenis tvarko pagal jūsų nurodymus:

 • komunikacijos duomenis (pvz., susirašinėjimą) (a);
 • sutikimą (a);
 • namų kontaktinę informaciją (pvz., adresą, el. pašto adresas, telefono Nr.) (a);
 • darbo kontaktinius duomenis (pvz., adresą, el. pašto adresą, telefono Nr.) (a);
 • demografinius duomenis (pvz., amžių, gimimo datą, lytį, tautybę, kalbą) (a) (b);
 • mitybos įpročius (renginiams) (a);
 • el. pašto sekimo duomenis (pvz., kiek laiko būna atidaryta el. pašto programa, paspaudimus, jūsų veiksmų datą ir laiką) (b);
 • darbovietės duomenis (pvz., bendrovės pavadinimą, adresą, buvusią darbovietę) (a) (c);
 • pomėgius (a) (b);
 • IP adresą (b);
 • vardą, pavardę (pvz., vardą ir pavardę) (a);
 • nuotraukas ir filmuotą medžiagą (a) (c);
 • duomenis apie einamas pareigas (pvz., pareigų pavadinimą, skyrių, pareigybę) (a) (c);
 • viešojo profilio socialiniuose tinkluose duomenis (b);
 • atsakymų į apklausų klausimus duomenis (a);
 • sistemos naudojimo duomenis (pvz., prisijungimo laiką, veiksmų registro duomenis) (b);
 • vartotojo paskyras (pvz., vartotojo vardą, slaptažodį sistemoje) (b) (c);
 • apsilankymų tinklalapyje duomenis (pvz., tinklapį, slapukus, naršyklės duomenis, apsilankymo datą ir laiką, vartotojo veiksmus) (b).

Tikslai, kuriems renkami asmens duomenys

Reklama – jūsų asmens informaciją galime naudoti, siekdami talpinti reklamą savo tinklalapyje arba trečiųjų šalių tinklapiuose. Kai kurie iš mūsų nepriklausomų partnerių naudoja slapukus ar panašias technologijas, suteikiančias galimybę rodyti jums reklamą, atsižvelgiant į jūsų veiksmus naršant internete ir pomėgius. Daugiau informacijos mūsų Pranešime apie slapukus.

Komunikacija ir vaizdo konferencijos – kontaktinę informaciją saugome komunikacijos tikslams, siekdami susisiekti su asmeniu ir užtikrinti bendradarbiavimą.

Konkursai – mes galime organizuoti konkursus, kuriuose dalyvaudami pateiksite savo kontaktinius duomenis. Šią informaciją naudosime susisiekti su konkurso nugalėtojais.

Skundų ir pretenzijų nagrinėjimas – mums reikalingi jūsų asmens duomenys, kad galėtume nagrinėti jūsų skundą, jei esate mumis nepatenkinti.

Klientų aptarnavimas ir techninis palaikymas – informaciją naudojame santykiams su klientais valdyti ir tam, kad galėtume jums teikti klientų aptarnavimo, techninio palaikymo ir kitokias paslaugas. Galime saugoti informaciją apie jūsų buvusią darbovietę, kad galėtume identifikuoti savo svarbius klientus ir palaikyti santykius su savo klientais. Taip pat galime jus informuoti apie naujienas arba pakeitimus, susijusius su mūsų produktais ir paslaugomis, susisiekti su jumis dėl klausimų, susijusių su santykiais su klientais (pvz., valdant santykius su klientais nuotoliniu būdu), arba pateikti jums pranešimų apie mūsų paslaugas.

Renginių valdymas – mes rengiame renginius ir (arba) parodas arba juose dalyvaujame. Jūsų informaciją naudojame, pvz., pakviesti jus į renginius, pristatyti informaciją apie renginius ir paprašyti jūsų po renginio pateikti atsiliepimą, taip pat kitokiems su renginiais susijusiems tikslams (pvz., sudarant valgiaraštį).

Atsiliepimai – kartais mes prašome jūsų pateikti atsiliepimų apie įvairius dalykus. Šią informaciją naudojame, pvz., savo veiklai ir jos rezultatams gerinti.

Su tapatybe susijusių aspektų tvarkymas – šią asmens informaciją naudojame siekdami patikimai nustatyti jūsų tapatybę, pvz., gavę duomenų subjekto prašymą arba prieigos prie sistemos atveju.

Mūsų veiklos rezultatų gerinimas – asmens duomenis naudojame savo paslaugoms, pasiūlymams tobulinti, klientų pasitenkinimui didinti ir komunikacijai gerinti.

Vidiniai mokymai – jūsų asmens duomenis galime naudoti vidaus mokymo tikslams, pvz., užtikrinti, kad mūsų darbuotojai turėtų žinių ir kvalifikacijos, kurių reikia geriausiems veiklos rezultatams užtikrinti.

Teisinės prievolės – jūsų asmens duomenis naudojame įstatymų ir teisės aktų (pvz., teismo sprendimų) reikalavimams vykdyti.

Rinkodara – jūsų asmens duomenis galime naudoti rinkodaros tikslams, jei tam esate davę savo sutikimą ir jei mes manome, kad mūsų produktai, paslaugos, pasiūlymai ar trečiųjų šalių sprendimas gali jus sudominti. Be to, galime jums siųsti konkrečių reklaminių žinučių, remdamiesi tuo, kokius veiksmus atliekate mūsų tinklalapyje. Į jus kreiptis galime el. paštu, trumposiomis žinutėmis ar telefonu. Galite bet kada atsisakyti reklaminių pranešimų, užpildę šią formą. Taip pat prašome susipažinti su mūsų Pranešimu apie slapukus.

Paslaugų ir sutarčių administravimas.

Projektų valdymas.

Įrašai ir administravimas – privalome turėti išsamių įrašų apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens informaciją.

Atskaitomybė ir analizė – kartais mes naudojame jūsų informaciją ataskaitoms rengti ir analizei atlikti, kad galėtume pagerinti savo produktų, paslaugų kokybę ir klientų pasitenkinimą.

Rizikos įvertinimas (pvz., finansinės rizikos įvertinimas)

Apklausos – mes galime pakviesti jus dalyvauti mūsų apklausose. Jei nuspręsite dalyvauti apklausoje, šią informaciją naudosime savo veiklai ir jos rezultatams gerinti.

Renkama jūsų informacija

Kai pretenduojate eiti pareigas „Caverion“, mums reikia tam tikrų jūsų asmens duomenų. Atsižvelgdami į jūsų paraišką ir suteiktus duomenis, jūsų asmens duomenis renkame ir naudojame įdarbinimo metu patikrinti, ar esate tinkami eiti galimas pareigas. Kai kurie duomenys, ypač slapti duomenys, renkami tik tuo atveju, jeigu savo paraiškoje juos pateikiate savu noru. Taip pat, jums pateikus paraišką eiti pareigas „Caverion“, mes sukuriame kandidato profilį ir kandidato kortelę.

 • Asmens patikrinimai (pvz., kredito ir teistumo patikrinimai, alkoholio ir narkotikų vartojimo tyrimai) (c);
 • komunikacijos duomenys (pvz., balso įrašai, susirašinėjimas) (a);
 • duomenys apie kompetenciją (pvz., išsilavinimas, kompetencija ir įgūdžiai, leidimai, sertifikatai, įrašai apie mokymąsi) (a) (c);
 • sutikimas (a);
 • namų kontaktinė informacija (pvz., adresas, el. pašto adresas, telefono Nr.) (a);
 • darbo kontaktinė informacija (pvz., adresas, el. pašto adresas, telefono Nr.) (a);
 • demografiniai duomenys (pvz., amžius, gimimo data, lytis, tautybė, kalba, šeiminė padėtis) (a) (b);
 • šeimos duomenys (pvz., vaikai) (a);
 • identifikavimo duomenys (pvz., socialinio draudimo numeris ar kitokios identifikavimo priemonės) (a);
 • IP adresas (b);
 • vardas, pavardė (pvz., vardas ir pavardė, kiti vardai) (a);
 • Nuotraukos ir filmuota medžiaga (a)
 • duomenys apie einamas pareigas (pvz., pareigų pavadinimas, skyrius, pareigybė) (a);
 • buvusios darbovietės duomenys (pvz., bendrovės pavadinimas, adresas) (a);
 • darbuotojų atrankos duomenys (pvz., gyvenimo aprašymas, atrankos informacija, darbo pasiūlymas) (a);
 • atsakymų į apklausų klausimus duomenys (a);
 • vartotojo paskyros (pvz., vartotojo vardas, slaptažodis sistemoje) (b) (c);
 • apsilankymų tinklalapyje duomenys (pvz., tinklalapio slapukai, naršyklės duomenys, apsilankymo data ir laikas, vartotojo veiksmai) (b).

Mes nerenkame slaptų asmens duomenų, nebent jūs juos pateikėte savu noru pildydami paraišką, esate davę sutikimą juos rinkti arba egzistuoja kitoks teisinis pagrindas juos tvarkyti.

Tikslai, kuriems renkami asmens duomenys

 • Asmens patikrinimai.
 • Komunikacija ir vaizdo konferencijos – kontaktinę informaciją saugome komunikacijos tikslams, siekdami susisiekti su asmeniu ir užtikrinti bendradarbiavimą.
 • Skundų ir pretenzijų nagrinėjimas – mums reikalingi jūsų asmens duomenys, kad galėtume nagrinėti jūsų skundą, jei esate mumis nepatenkinti.
 • Reikalavimų vykdymo užtikrinimas – užtikrinama, kad būtų laikomasi bendrovės politikos gairių ir vykdomi teisiniai reikalavimai.
 • Renginių valdymas – mes rengiame renginius ir (arba) parodas arba juose dalyvaujame. Jūsų informaciją naudojame, pvz., pakviesti jus į renginius, pristatyti informaciją apie renginius ir paprašyti jūsų po renginio pateikti atsiliepimą, taip pat kitokiems su renginiais susijusiems tikslams (pvz., sudarant valgiaraštį).
 • Atsiliepimai – kartais mes prašome jūsų pateikti atsiliepimų apie įvairius dalykus. Šią informaciją naudojame, pvz., savo veiklai ir jos rezultatams gerinti.
 • Su tapatybe susijusių aspektų tvarkymas – šią asmens informaciją naudojame siekdami patikimai nustatyti jūsų tapatybę, pvz., gavę duomenų subjekto prašymą arba prieigos prie sistemos atveju.
 • Asmens ir bendrovės veiklos rezultatų gerinimas.
 • Vidiniai mokymai – jūsų asmens duomenis galime naudoti vidaus mokymo tikslams, pvz., užtikrinti, kad mūsų darbuotojai turėtų žinių ir kvalifikacijos, kurių reikia geriausiems veiklos rezultatams užtikrinti.
 • Teisinės prievolės – jūsų asmens duomenis naudojame įstatymų ir teisės aktų (pvz., teismo sprendimų) reikalavimams vykdyti.
 • Įrašai ir administravimas – privalome turėti išsamių įrašų apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens informaciją.
 • Darbuotojų atranka – šią informaciją naudojame darbuotojų atrankoje ir tam, kad galėtume su jumis susisiekti ir išsaugoti jūsų paraišką.
 • Atskaitomybė ir analizė – kartais mes naudojame jūsų informaciją ataskaitoms rengti ir analizei atlikti, kad galėtume pagerinti savo produktų, paslaugų kokybę ir klientų pasitenkinimą.
 • Apklausos – mes galime pakviesti jus dalyvauti mūsų apklausose. Jei nuspręsite dalyvauti apklausoje, šią informaciją naudosime savo veiklai ir jos rezultatams gerinti.
 • Testai kandidatams įvertinti (pvz., asmenybės testai, gebėjimų ir elgesio testai).

Renkama jūsų informacija

Jūsų asmens duomenis naudojame, kai vykdote „Caverion“ išorinio darbuotojo funkcijas. Tokią asmens informaciją renkame, tik tuo atveju, jei jos reikia šiame pranešime apie privatumą nurodytiems tikslams. Jeigu įstatymai leidžia arba reikalauja tai padaryti, „Caverion“ renka ir naudoja tokią informaciją apie išorinę darbo jėgą:

 • paskyrimo į pareigas duomenis (pvz., paskyrimo pradžios datą, paskyrimo rūšį, su sutartimi susijusių susitarimų duomenis) (a) (c);
 • asmens patikrinimo duomenis (pvz., kredito ir teistumo patikrinimai, „Caverion“ atliekamų alkoholio ir narkotikų vartojimo tyrimų rezultatai) (c);
 • komunikacijos duomenis (pvz., balso įrašus, susirašinėjimą, įrašus vidaus socialiniuose tinkluose) (a);
 • duomenis apie kompetenciją (pvz., išsilavinimą, kompetenciją ir įgūdžius, leidimus, sertifikatus, įrašus apie mokymąsi) (a) (c);
 • sutikimą (a);
 • darbo kontaktinę informaciją (pvz., adresą, el. pašto adresą, telefono Nr.) (a) (c);
 • demografinius duomenis (pvz., amžių, gimimo datą, lytį, tautybę, kalbą, šeiminę padėtį (a) (b) (c);
 • informaciją apie mitybos įpročius (renginiams) (a);
 • el. pašto sekimo duomenis (pvz., kiek laiko būna atidaryta el. pašto programa, paspaudimus, jūsų veiksmų datą ir laiką) (b);
 • išlaidų duomenis (pvz., informaciją apie kelionių ir kitokias išlaidas) (a) (c);
 • duomenis apie galimybę naudotis ir naudojimąsi esama įranga (pvz., identifikavimo kodus, slaptažodžius, apsaugos sistemų (įskaitant įėjimo kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemas) surinktą informaciją, darbo laiką) (b) (c);
 • identifikavimo duomenis (pvz., socialinio draudimo numerį ar kitokias identifikavimo priemones) (a);
 • IP adresą (b);
 • vardą, pavardę (pvz., vardą, pavardę, kitus vardus) (a) (c);
 • paso duomenis (a);
 • nuotraukas ir filmuotą medžiagą (a) (c);
 • fizinius duomenis (pvz., ūgį, dydį) (a) (c);
 • duomenis apie pareigas (pvz., pareigų pavadinimą, skyrių, pareigybes, vadovą) (a) (c);
 • darbuotojų atrankos duomenis (pvz., gyvenimo aprašymą, atrankos informaciją, darbo pasiūlymą) (a) (c);
 • saugos duomenis (pvz., asmens patirtus nelaimingus atsitikimus) (a) (c);
 • atsakymų į apklausų klausimus duomenis (a);
 • sistemų naudojimo duomenis (pvz., prisijungimo laiką, veiksmų įrašus, mobiliojo telefono naudojimo įrašus) (b) (c);
 • vartotojų paskyrų duomenis (pvz., vartotojo vardą, slaptažodį sistemoje) (b) (c);
 • transporto priemonės duomenis (pvz., valstybinį numerį, kelionių žurnalą) (a) (c);
 • apsilankymų tinklalapyje duomenis (pvz., tinklapį, slapukus, naršyklės duomenis, apsilankymo datą ir laiką) (b);
 • leidimo dirbti duomenis (a) (c);
 • darbo laiko ataskaitas ir duomenis (pvz., duomenis apie buvimą arba nebuvimą darbe) (a) (b) (c).

Mes nerenkame slaptų asmens duomenų, nebent jūs juos pateikėte savu noru pildydami paraišką, esate davę sutikimą juos rinkti arba egzistuoja kitoks teisinis pagrindas juos tvarkyti.

Tikslai, kuriems renkami asmens duomenys:

 • Valdyti prieigą (pvz., prie bendrovės sistemų ir įrangos).
 • Atlikti asmens patikrinimus.
 • Organizuoti komunikaciją ir rengti vaizdo konferencijas – mes saugome jūsų kontaktinę informaciją komunikacijos tikslams, siekdami susisiekti su asmeniu ir užtikrinti bendradarbiavimą).
 • Rengti konkursus – mes galime organizuoti konkursus, kuriuose dalyvaudami pateiksite savo kontaktinius duomenis. Šią informaciją naudosime susisiekti su konkurso nugalėtojais.
 • Nagrinėti skundus ir pretenzijas – mums reikalingi jūsų asmens duomenys, kad galėtume nagrinėti jūsų skundą, jei esate mumis nepatenkinti.
 • Organizuoti komandiruotes (pvz., planuoti komandiruotes, užsakyti viešbučio numerius, lėktuvo bilietus, nuomojamus automobilius, padėti asmenims gauti su darbu susijusius kelionės dokumentus, darbo leidimus).
 • Vykdyti asmens raidą ir mokymus.
 • Užtikrinti komunikaciją nelaimės atveju – mes saugome kontaktinę informaciją, kad nelaimės atveju galėtume susisiekti su artimaisiais ar giminėmis.
 • Užtikrinti, kad būtų vykdomi bendrovės politikos gairių ir teisiniai reikalavimai.
 • Valdyti renginius – mes rengiame renginius ir (arba) parodas arba juose dalyvaujame. Jūsų informaciją naudojame, pvz., pakviesti jus į renginius, pristatyti informaciją apie renginius ir paprašyti jūsų po renginio pateikti atsiliepimą, taip pat kitokiems su renginiais susijusiems tikslams (pvz., sudarant valgiaraštį).
 • Valdyti išlaidas (pvz., administruoti, rengti išlaidų ataskaitas, kontroliuoti bendrovės kredito korteles, sudaryti biudžetą).
 • Rinkti atsiliepimus – kartais mes prašome jūsų pateikti atsiliepimų apie įvairius dalykus. Šią informaciją naudojame, pvz., savo veiklai ir jos rezultatams gerinti.
 • Tvarkyti finansų apskaitą.
 • Tvarkyti su asmens tapatybe susijusius aspektus – šią asmens informaciją naudojame siekdami patikimai nustatyti jūsų tapatybę, pvz., gavę duomenų subjekto prašymą arba prieigos prie sistemos atveju.
 • Gerinti darbuotojo ir bendrovės veiklos rezultatus.
 • Valdyti draudimą.
 • Atlikti vidaus auditą ir užtikrinti saugumą (pvz., vykdyti vidaus tyrimus, valdyti reikalavimų vykdymą, riziką, rengti pranešimus apie interesų konfliktus, rengti darbuotojų sveikatos ir saugos programas, saugos priemones mūsų darbuotojams, svečiams, įrangai ir turtui apsaugoti).
 • Vidinio mokymo tikslams – jūsų asmens duomenis galime naudoti vidaus mokymo tikslams, pvz., užtikrinti, kad mūsų darbuotojai turėtų žinių ir kvalifikacijos, kurių reikia geriausiems veiklos rezultatams užtikrinti.
 • Išrašyti sąskaitas ir vykdyti atsiskaitymus (pvz., apmokėti telefono sąskaitas).
 • Užtikrinti IT techninį palaikymą – jūsų asmens duomenis naudojame siekdami efektyviau spręsti su IT susijusias problemas.
 • Vykdyti teisines prievoles – jūsų asmens duomenis naudojame įstatymų ir teisės aktų (pvz., teismo sprendimų) reikalavimams vykdyti.
 • Valdyti santykius su darbuotojais (pvz., sudaryti, palaikyti ir nutraukti darbo santykius, imtis drausminių priemonių, įvertinti kandidato kvalifikacijas, nagrinėti su darbu susijusias pretenzijas.
 • Vykdyti viešuosius pirkimus (pvz., darbo medžiagų, paslaugų, įrangos).
 • Valdyti projektus.
 • Teikti darbo priemones – jūsų asmens duomenis naudojame suteikti jums, pvz., kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, vizitinių kortelių.
 • Įrašų ir administravimo tikslams – privalome turėti išsamių įrašų apie tai, kaip tvarkome asmens informaciją.
 • Vykdyti darbuotojų atranką – šią informaciją naudojame darbo atrankos procese, kad galėtume su jumis susisiekti ir saugoti jūsų paraišką.
 • Ataskaitoms rengti ir analizei atlikti – kartais mes naudojame jūsų informaciją ataskaitoms rengti ir analizei atlikti, kad galėtume pagerinti savo vidaus paslaugas.
 • Vertinti riziką.
 • Teikti pranešimus apie saugą (pvz., apie su darbu susijusias traumas).
 • Užtikrinti mūsų darbo įrangos ir patalpų saugumą, vykdant prieigos ir patekimo į patalpas kontrolę.
 • Rengti apklausas – mes galime pakviesti jus dalyvauti mūsų apklausose. Jei nuspręsite dalyvauti apklausoje, šią informaciją naudosime savo veiklai ir jos rezultatams gerinti.
 • Atlikti testus išorinei darbo jėgai įvertinti (pvz., asmenybės testus, gebėjimų ir elgesio testus).
 • Tobulinti tinklalapius – jūsų informaciją naudojame mūsų tinklalapių funkcionalumui, darbui, vartotojų pasitenkinimui ir saugumui gerinti.
 • Valdyti personalą (pvz., užtikrinti reikalingą darbuotojų skaičių, stebėti užduotis, darbo valandas, valdyti darbo tvarką, krūvį, planuoti darbuotojų skaičių, nutraukti darbo santykius, planuoti darbuotojų pareigų perėmimą, stebėti pravaikštas, tvirtinti personalą klientų projektams vykdyti, rengti vaizdo pokalbius darbuotojų atrankos metu).
 • Stebėti, kaip naudojamos darbo priemonės (pvz., įranga, kompiuterių technologinė ir programinė įranga)

Renkama jūsų informacija

Mes naudojame jūsų asmens duomenis, kol esate įmonė, teikianti savo paslaugas „Caverion“. Tokią asmens informaciją renkame tik tuo atveju, jei jos reikia šiame pranešime apie privatumą nurodytiems tikslams. Jeigu įstatymai leidžia arba reikalauja tai padaryti, „Caverion“ renka ir saugo tokią informaciją apie tiekimo įmones:

 • paskyrimo duomenis (pvz., paskyrimo pradžios datą, paskyrimo rūšį, su sutartimi susijusių susitarimų duomenis) (c);
 • komunikacijos duomenis (pvz., susirašinėjimą) (a);
 • darbo kontaktinę informaciją (pvz., adresą, el. pašto adresą, telefono Nr.) (a) (c);
 • darbovietės duomenis (pvz., bendrovės pavadinimą, adresą) (c);
 • išlaidų duomenis (c);
 • vardą, pavardę (pvz., vardą, pavardę, kitus vardus) (c);
 • duomenis apie pareigas (pvz., pareigų pavadinimą, skyrių, pareigybes) (c);
 • atsakymų į apklausų klausimus duomenis (a);


Tikslai, kuriems renkami asmens duomenys

 • Komunikacija ir vaizdo konferencijos – kontaktinę informaciją saugome komunikacijos tikslams, siekdami susisiekti su asmeniu ir užtikrinti bendradarbiavimą.
 • Skundų ir pretenzijų nagrinėjimas – mums reikalingi jūsų asmens duomenys, kad galėtume nagrinėti jūsų skundą, jei esate mumis nepatenkinti.
 • Komandiruotės (pvz., komandiruočių planavimas, viešbučio numerių, lėktuvo bilietų, nuomojamų automobilių užsakymas, pagalba asmenims gaunant su darbu susijusius kelionės dokumentus, darbo leidimus, jei tuo privalo pasirūpinti „Caverion“).
 • Užtikrinti, kad būtų vykdomi bendrovės politikos gairių ir teisiniai reikalavimai.
 • Renginių valdymas – mes rengiame renginius ir (arba) parodas arba juose dalyvaujame. Jūsų informaciją naudojame, pvz., pakviesti jus į renginius, pristatyti informaciją apie renginius ir paprašyti jūsų po renginio pateikti atsiliepimą, taip pat kitokiems su renginiais susijusiems tikslams (pvz., sudarant valgiaraštį).
 • Atsiliepimai – kartais mes prašome jūsų pateikti atsiliepimų apie įvairius dalykus. Šią informaciją naudojame, pvz., savo veiklai ir jos rezultatams gerinti.
 • Su tapatybe susijusių aspektų tvarkymas – šią asmens informaciją naudojame siekdami patikimai nustatyti jūsų tapatybę, pvz., gavę duomenų subjekto prašymą arba prieigos prie sistemos atveju.
 • Asmens ir bendrovės veiklos rezultatų gerinimas.
 • Vidiniai mokymai – jūsų asmens duomenis galime naudoti vidaus mokymo tikslams, pvz., užtikrinti, kad mūsų darbuotojai turėtų žinių ir kvalifikacijos, kurių reikia geriausiems veiklos rezultatams užtikrinti.
 • Teisinės prievolės – jūsų asmens duomenis naudojame įstatymų ir teisės aktų (pvz., teismo sprendimų) reikalavimams vykdyti.
 • Pasiūlymų ir sutarčių administravimas.
 • Projektų valdymas.
 • Įrašai ir administravimas – privalome turėti išsamių įrašų apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens informaciją.
 • Atskaitomybė ir analizė – kartais mes naudojame jūsų informaciją ataskaitoms rengti ir analizei atlikti, kad galėtume pagerinti savo vidines paslaugas.
 • Rizikos vertinimas (pvz., finansinės rizikos vertinimas).
 • Apklausos – mes galime pakviesti jus dalyvauti mūsų apklausose. Jei nuspręsite dalyvauti apklausoje, šią informaciją naudosime savo veiklai ir jos rezultatams gerinti.

Renkama jūsų informacija

Besilankant „Caverion“ patalpose, mes prašome jūsų suteikti mus tam tikrą asmeninę informaciją:

 • darbo kontaktinę informaciją (pvz., adresą, el. pašto adresą, telefono Nr.) (a);
 • darbovietės duomenis (pvz., bendrovės pavadinimą, adresą) (a);
 • duomenis apie galimybę naudotis ir naudojimąsi esama įranga ir patalpomis (pvz., identifikavimo kodus, slaptažodžius, apsaugos sistemų (įskaitant įėjimo kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemas) surinktą informaciją, darbo laiką) (b) (c);
 • vardą, pavardę (pvz., vardą, pavardę) (a);
 • nuotraukas ir filmuotą medžiagą (a) (c);
 • duomenis apie pareigas (pvz., pareigų pavadinimą, skyrių, pareigybes) (a);
 • atsakymų į apklausų klausimus duomenis (a);

Tikslai, kuriems renkami asmens duomenys

 • Komunikacija ir vaizdo konferencijos – kontaktinę informaciją saugome komunikacijos tikslams, siekdami susisiekti su asmeniu ir užtikrinti bendradarbiavimą.
 • Skundų ir pretenzijų nagrinėjimas – mums reikalingi jūsų asmens duomenys, kad galėtume nagrinėti jūsų skundą, jei esate mumis nepatenkinti.
 • Atsiliepimai – kartais mes prašome jūsų pateikti atsiliepimų apie įvairius dalykus. Šią informaciją naudojame, pvz., savo veiklai ir jos rezultatams gerinti.
 • Su tapatybe susijusių aspektų tvarkymas – šią asmens informaciją naudojame siekdami patikimai nustatyti jūsų tapatybę, pvz., gavę duomenų subjekto prašymą arba prieigos prie sistemos atveju.
 • Asmens ir bendrovės veiklos rezultatų gerinimas.
 • Teisinės prievolės – jūsų asmens duomenis naudojame įstatymų ir teisės aktų (pvz., teismo sprendimų) reikalavimams vykdyti.
 • Įrašai ir administravimas – privalome turėti išsamių įrašų apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens informaciją.
 • Mūsų darbo įrangos ir patalpų apsauga, užtikrinant prieigos kontrolę.
 • Apklausos – mes galime pakviesti jus dalyvauti mūsų apklausose. Jei nuspręsite dalyvauti apklausoje, šią informaciją naudosime savo veiklai ir jos rezultatams gerinti.

 

5. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Galiojantis teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome asmens duomenis, priklauso nuo aplinkybių, susijusių su atitinkamais duomenų tvarkymo veiksmais, kaip nurodyta toliau.

5.1. Sutikimas
Jeigu asmens duomenis tvarkyti yra būtina vienam ar daugiau konkrečių tikslų ir tam reikia gauti jūsų sutikimą, mes tai nurodysime ir stengsimės gauti jūsų sutikimą, o duomenų tvarkymo veiksmai bus atliekami BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte numatytu teisiniu pagrindu. Jūsų sutikimo prašysime, pvz., jei ketiname naudoti jūsų nuotraukas ar filmuotą medžiagą reklamos arba asmens patikrinimo tikslams.

5.2. Sutarties vykdymas
Jeigu asmens duomenis tvarkyti yra būtina, siekiant įvykdyti sutartį (pavyzdžiui, su duomenų subjektu sudarytą paslaugų teikimo sutartį), duomenų tvarkymo veiksmai atliekami BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatytu teisiniu pagrindu. Tas pats galioja tiems duomenų tvarkymo veiksmams, kurie yra būtini priemonėms įvykdyti iki sudarant sutartį, pavyzdžiui, teikiant užklausas dėl mūsų produktų ar paslaugų

5.3. Teisinė prievolė
Jeigu asmens duomenis tvarkyti yra būtina, siekiant įvykdyti teisinę prievolę (pavyzdžiui, mokestinę prievolę), duomenų tvarkymo veiksmai atliekami BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punkte numatytu teisiniu pagrindu.

5.4. Esminiai interesai
Jeigu asmens duomenis tvarkyti yra būtina, siekiant apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus, pavyzdžiui, jeigu lankytojas patyrė traumą mūsų patalpose ir (ar) jo informaciją būtina perduoti slaugos personalui, duomenų tvarkymo veiksmai atliekami BDAR 6 straipsnio 1 dalies d punkte numatytu teisiniu pagrindu.

5.5. Teisėti interesai
Jeigu asmens duomenis tvarkyti yra būtina, siekiant vykdyti duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems nėra taikomas nė vienas iš pirmiau nurodytų teisinių pagrindų, tačiau kurie yra leistini, norint įgyvendinti mūsų teisėtus interesus, duomenų tvarkymo veiksmai atliekami BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte numatytu teisiniu pagrindu.

6. Asmens duomenų atskleidimas ir perdavimas

„Caverion“ asmens duomenis perduoda tik tiems asmenims ir įmonėms, kuriems jų reikia savo pareigoms atlikti. Mes užtikriname, kad šalys, kurioms perduodame asmeninę informaciją, būtų tinkamai informuojamos apie tvarkymo tikslą, o sutartiniais susitarimais užtikriname teisėtą asmens duomenų tvarkymą. Mes taip pat užtikriname, kad asmens duomenų gavėjai įsipareigotų laikytis gautų asmens duomenų naudojimo apribojimų, įskaitant asmeninės informacijos konfidencialumą.
Jei asmens duomenys perduodami už ES / EEE ribų, tokie perdavimai atliekami į šalį, kuri užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą, arba duomenys perduodami naudojant tinkamas apsaugos priemones, tokias kaip standartinės ES Komisijos sutarties sąlygos.

6.1. Įmonių grupės „Caverion“ bendrovės
Kadangi mūsų įmonių grupė turi bendrą IT infrastruktūrą ir mes stengiamės dalytis žiniomis, įmonių grupės „Caverion“ bendrovės turės galimybę susipažinti su jūsų asmens duomenimis konkretiems nurodytiems tikslams. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų asmens duomenys bus prieinami ir su mumis susijusiems asmenims, esantiems už ES / EEE ribų.

6.2. Tiekėjai ir subrangovai
Mes pasitelkiame nepriklausomus paslaugų teikėjus tam tikrai mūsų veiklai (pvz., IT sistemų priežiūrai) vykdyti.

6.3. Trečiosios šalys
Duomenis teikiame kitiems partneriams arba suinteresuotiesiems asmenims. Be to, savo tinklalapiuose naudojame slapukus ir tinklo švyturius ir dėl to teikiame informaciją trečiosioms šalims, renkančioms tokius duomenis. Prašome susipažinti su mūsų Slapukų deklaraciją.

Toliau nurodyti asmens duomenų perdavimo tikslai.

 • Jūsų prašymas arba sutikimas – jūsų asmens duomenis galime perduoti gavę jūsų prašymą ar sutikimą.
 • Bendrovei arba mūsų darbuotojams teikiamos paslaugos – mūsų verslo veiklą mums padeda vykdyti tiekėjai, teikiantys paslaugas mūsų vardu.
 • Verslo arba bendrovių įsigijimas, atskyrimas arba pardavimas – jūsų asmens duomenis galime perduoti bendrovių ar kitokios verslo veiklos įsigijimo, atskyrimo ar pardavimo atveju, nes asmens informacija yra viena iš perduodamo turto rūšių.
 • Dalijimasis informacija su savo partneriais – tam tikrais retais atvejais jūsų asmens duomenis galime perduoti savo partneriams, kad suteiktume jiems galimybę teikti informaciją apie jų paslaugas.
 • Teismo procesai – kartais jūsų asmens duomenis tokioms šalims turime perduoti įstatymų, teismo, administracijos agentūros ar panašios institucijos reikalavimu. Be to, jūsų asmens duomenis galime teikti, konsultuodamiesi su teisininkais ar kitokiais profesiniais konsultantams (pvz., bankais, advokatais, buhalteriais, potencialiais pirkėjais ir prekybos įmonėmis).
 • Suinteresuotųjų šalių saugos, įrangos, privatumo arba teisių apsauga.
 • Asmens duomenų naudojimas kitokiais būdais, nurodytais skyriuje „Duomenų surinkimo tikslai“

 

7. Jūsų teisės

Būdamas duomenų subjektu, turite tam tikrų teisių, susijusių su savo asmens duomenimis.

7.1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti ir prieštarauti, kad jie būtų naudojami ir tvarkomi
Galite kreiptis į mus ir mes jums pranešime, kokius jūsų asmens duomenis esame surinkę ir tvarkome, taip pat nurodysime, kokiems tikslams šie duomenys yra naudojami. Jūs turite teisę paprašyti mūsų ištaisyti bet kokius saugomus neteisingus, neišsamius, pasenusius arba nereikalingus jūsų asmens duomenis. Galite prieštarauti, kad būtų naudojami tam tikri asmens duomenys, įskaitant reklamos tikslams, jei tokie duomenys yra tvarkomi kitokiems tikslams nei teikti mūsų paslaugas arba teisinėms prievolėms įvykdyti. Taip pat galite prieštarauti, kad asmens duomenys būtų toliau tvarkomi po to, kai davėte sutikimą juos tvarkyti. Jei prieštaraujate, kad būtų toliau tvarkomi asmens duomenys, gali būti apribojamos jūsų galimybės naudotis mūsų paslaugomis.

7.2. Teisė ištrinti duomenis ir apriboti jų tvarkymą
Jūs taip pat galite paprašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis iš mūsų sistemų. Mes privalome įvykdyti tokį prašymą, nebent turėtume teisėtą priežastį duomenų neištrinti. Ištrynę duomenis, mes galime neturėti galimybės nedelsiant ištrinti visas mūsų veikiančiuose serveriuose ir rezervinėse sistemose likusias jų kopijas. Tokios kopijos ištrinamos, kai tik tai tampa įmanoma. Nors jūs galite mūsų paprašyti apriboti tam tikrų asmens duomenų tvarkymą, dėl to gali būti apribotos jūsų galimybės naudotis mūsų tinklalapiu ir kitomis paslaugomis.

7.3. Teisė į duomenų perkėlimą

Mums suteiktus asmens duomenis turite teisę gauti struktūruota, įprastai naudojama ir kompiuteriu nuskaitoma forma, jeigu duomenys yra tvarkomi automatiškai ir remiantis jūsų sutikimu arba siekiant įvykdyti sutartį arba atlikti parengiamuosius veiksmus iki sutarties sudarymo.

Šiomis 7 straipsnio 1–3 dalyse nurodytomis teisėmis galite pasinaudoti, užpildę Duomenų subjekto prašymo formą. Mes galime paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos jūsų tapatybei patvirtinti. Taip pat galime atmesti pernelyg pasikartojančius, perteklinius ir akivaizdžiai nepagrįstus prašymus. Gavę visą reikalingą su jūsų prašymu susijusią informaciją (ir patvirtinę jūsų tapatybę), pradedame nagrinėti prašymą. Mes dedame visas pastangas išnagrinėti jūsų prašymą per vieną (1) mėnesį. Jei dėl kokios nors priežasties prašymo per nustatytą laiką išnagrinėti negalėsime, apie tai minėtu vieno (1) mėnesio laikotarpiu nedelsdami pranešime jums. Didžiausias terminas prašymui įvykdyti yra trys (3) mėnesiai. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jei prašote suteikti jums galimybę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, apriboti jų naudojimą ar tvarkymą arba juos ištrinti, tam tikrais atvejais pagal galiojančių įstatymų reikalavimus neprivalome to daryti.

7.4. Sutikimai
Jeigu asmens duomenis mums teikiate pagal savo sutikimą, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti tokį sutikimą. Sutikimą gauti rinkodaros medžiagą atšaukti galite čia.

Sutikimą dėl vaizdinės medžiagos (vaizdų, filmuotos medžiagos) arba rašytinės medžiagos (tinklaraščio pranešimų, straipsnių) naudojimo galite suteikti arba jau duotą savo sutikimą bet kuriuo metu galite atšaukti čia. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų asmens duomenis turime tvarkyti, kad galėtume teikti jums savo produktus ir paslaugas. Atšaukę sutikimą, galite netekti galimybės naudotis mūsų paslaugomis.

7.5. Nusiskundimai
Jei esate nepatenkinti „Caverion“ sprendimu ar veiksmais, visada turite teisę pateikti nusiskundimą vietos duomenų apsaugos institucijai.

8. Slapukai ir švyturėliai

Mūsų tinklapiuose naudojame slapukus ir švyturėlius. Prašome perskaityti mūsų Pranešimą apie slapukus.

9. Asmens duomenų saugojimas

Mes turime teisę saugoti jūsų asmens duomenis tol, kol jų reikia pagrįstam tikslui arba tiek, kiek reikalauja įstatymai. Kriterijai, kuriais remiantis nustatoma asmens duomenų saugojimo trukmė, yra atitinkamas įstatymuose nustatytas saugojimo pagrįstam tikslui laikotarpis ir pagrįstas tikslas. Kartais privalome saugoti jūsų asmens duomenis po darbo santykių pabaigos tam, kad įvykdytume savo teisines prievoles ir (arba) išspręstume galimus ginčus. Informacija ir jos saugojimo trukmė priklauso nuo atitinkamų duomenų ir galiojančių įstatymų. Išsamios informacijos apie duomenų saugojimo trukmę galima gauti paprašius. Mes nuolat ištriname jūsų asmens duomenis ir (arba) verčiame juos anoniminiais, jiems tapus nebeaktualiais duomenų tvarkymo tikslams.

10. Pranešimo apie privatumą pakeitimai

Mes pasiliekame teisę laikas nuo laiko peržiūrėti, keisti ir atnaujinti šį pranešimą apie privatumą. Atlikę tokius pakeitimus, fiksuojame atitinkamo šio pranešimo apie privatumą pakeitimo datą. Iki pateikiant mums bet kokius asmens duomenis, prašome reguliariai peržiūrėti šį pranešimą apie privatumą. Mes nepranešame savo vartotojams apie visus šio pranešimo atnaujinimus, tačiau, esant tikrai svarbių šio pranešimo apie privatumą arba jūsų informacijos naudojimo tvarkos pakeitimų, dedame pagrįstas pastangas tinkamai jus apie tai informuoti.
.