CO2 pagrindu veikiančios šaldymo sistemos iš pagrindų pakeis jūsų nekilnojamojo turto šaldymo procesų tvarumą

 
Šaldymo sistemų suvartojama energija sudaro milžinišką pastatų energijos sąnaudų dalį. Pavyzdžiui,…

Šaldymo sistemų suvartojama energija sudaro milžinišką pastatų energijos sąnaudų dalį. Pavyzdžiui, prekybos centruose tai gali sudaryti iki 50 % visų energijos sąnaudų. 

Atsisakykite įprastų, aplinkai kenksmingų šaltnešių

Šaldymas ne tik pasižymi didelėmis energijos sąnaudomis, bet taip pat gali turėti neigiamą poveikį aplinkai kaip išmetamosios dujos. Pavyzdžiui, 1 kg įprasto šaltnešio R404 išleidimas į aplinką prilygsta 4000 kg anglies dioksido išleidimui į aplinką.

Štai kodėl ES F-dujų reglamente jau ribojamas šių įprastų šaltnešių naudojimas ir jie bus visiškai uždrausti iki 2030 m.

Tvaraus šaldymo sistemose kaip šaltnešis naudojamas CO2. Šaldymo sistemose naudojant anglies dvideginį kaip šaltnešį sumažinamas neigimas poveikis aplinkai ir smarkiai sumažėja jūsų pastato energijos sąnaudos. Be to, kad CO2 yra ne tik efektyvus ir tvarus šaltnešis, šaldymo procese taip pat išskiriama šiluma, kurią galima panaudoti, pavyzdžiui, pastatui šildyti.

Pasirinkę išmaniąsias CO2 pagrindu veikiančias šaldymo sistemas užtikrinate didesnę saugą ir didesnį energijos sąnaudų efektyvumą

Investicijos į šaldymo įrangos modernizavimą padės pasiekti verslo ir tvarumo tikslus. Galime jums pasiūlyti ekologiškus, ekonomiškus ir efektyvumu pasižyminčius šaldymo sprendimus.

Valdykite tiek šaldymą, tiek šildymą naudodami „Caverion Energy Centre“ 

 

„Caverion Energy Centre“ sistemoje naudojami aplinkai nekenksmingi ir tvarūs šaltnešiai, tokie kaip CO2. Tai – holistinis sprendimas, tinkantis tiek nekilnojamam turtui šaldyti, tiek šildyti, pasižymintis minimaliomis elektros energijos sąnaudomis.  
„Caverion Energy Centre“ sistema suteikia galimybę užtikrinti energinį pastato savipakankamą – centralizuoto šilumos tiekimo nebereikia. „Energy Centre“ sprendimas taip pat gali perduoti sistemos generuojamą šilumos perteklių į centralizuoto šilumos tiekimo tinklą.

Refrigeration-is-efficient-safe-and-sustainable.jpg
icerink-CO2-refrigeration-is-energy-efficient-safe-and-sustainable.jpg

Automatizuokite šaldymo valdymą naudodami „Caverion Huurre iTOP“

„Caverion Huurre iTOP“ šaldymo automatikos sprendimas yra neatsiejama „Caverion Energy Centre“ sprendimo dalis. Šis sprendimas yra prijungtas prie „Caverion Building Management System“ (pastato valdymo sistemos) ir padeda sumažinti jūsų eksploatavimo kaštus, nuolat optimizuojant „Energy Centre“ sistemos veikimą.

Nuspėjamoji analizė leidžia sutaupyti lėšų, kurias tektų skirti techninei priežiūrai, kadangi padeda iki minimumo sumažinti brangius ad-hoc remonto darbus. Mūsų unikalus visą parą septynias dienas per savaitę veikiantis paslaugų centras padeda jums ekonomiškai efektyviai valdyti bet kokius su šaldymu susijusius aliarmus.

 

Pagrindiniai perėjimo prie tvarių CO2 pagrindu veikiančių šaldymo sistemų privalumai:

  • žymiai didesnis energijos vartojimo efektyvumas, kas savo ruožtu lemia mažesnes eksploatavimo išlaidas
  • nuspėjamoji analizė padeda užtikrinti mažesnes priežiūros paslaugų išlaidas
  • teigiama įtaka jūsų tvarumo tikslams
  • atitiktis dabartiniams ir ateities teisės aktams

Šiandien pats laikas priimti sprendimus, padėsiančius sukurti visuomenę be anglies pėdsako. Susisiekite su mumis ir mes padėsime jums gerokai sumažinti jūsų šaldymo sprendimų anglies pėdsaką.

Ar norite sužinoti daugiau?

Susisiekite

 

Susijusios paslaugos