Verslo etika


"Caverion Lietuva" elgesio kodeksas

Elgesio kodekse pateikiami bendri veiklos principai ir apibrėžtas mūsų bendradarbiavimas su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis. Verslo etikos gairės privalomos visiems „Caverion“ darbuotojams. Tų pačių principų turi laikytis ir mūsų tiekėjai bei subrangovai.

Susipažinkite su „Caverion“ elgesio kodeksu >>

Pagrindinės elgesio kodekso temos

Darbuotojai

 • Laikomės šalių, kuriose dirbame, darbo įstatymų ir kitų teisės aktų.
 • Kiekvienas darbuotojas turi teisę į saugią darbo aplinką, todėl didelį dėmesį skiriame puikiam darbo saugumui.
 • Mes gerbiame tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises.

Užsakovai

 • Mūsų produktų ir paslaugų reklama visada yra teisinga ir tiksli.
 • Kurdami savo produktus ir teikdami paslaugas, visada atsižvelgiame į savo klientų saugumą.
 • Galite pasitikėti mūsų produktų ir paslaugų kokybe.

Konkurentai

 • „Caverion“ palaiko atvirą ir sąžiningą konkurenciją visose rinkose.
 • Visuose santykiuose mes laikomės galiojančių konkurencijos įstatymų ir netoleruojame situacijų, kai kyla pavojus, kad bus pažeisti konkurencijos įstatymai.
 • Su konkurentais neaptariame kainodaros ar kainodaros principų, dalyvavimo konkurencinėse pirkimų procedūrose, savo išlaidų ir sąnaudų struktūros, strateginių sprendimų ir kitos informacijos, kuri nėra viešai prieinama ir kurios mūsų konkurentai gali nežinoti.

Aplinka

 • Ekologiškas verslas yra strategiškai svarbus mūsų įmonei.
 • Esame įsipareigoję kuo labiau sumažinti energijos ir vandens suvartojimą, atliekų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.
 • Mes stengiamės savo klientams suteikti ilgalaikę, ekologiškai tvarią gyvenamąją ir darbo erdvę.

Tiekėjai, subrangovai ir partneriai

 • Su tiekėjais, subrangovais ir kitais verslo partneriais turi būti elgiamasi vienodai ir sąžiningai, nediskriminuojant pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.
 • Bendraudami su tiekėjais, subrangovais ir kitais verslo partneriais, mes netoleruojame kyšininkavimo ar kitų neteisėtų atsiskaitymo formų.
 • Skaidraus bendradarbiavimo principai yra apibrėžti „Caverion“ Tiekėjų Elgesio Kodekse.

Ryšiai su visuomene

 • „Caverion“ laikosi vietinių įstatymų ir kitų teisės aktų kiekvienoje šalyje, kurioje veikia.
 • Mes jokiu būdu nesielgiame ir netoleruojame korupcijos, turto prievartavimo ar kyšininkavimo ir esame įsipareigoję kovoti su tokia praktika.
 • Mes neskiriame lėšų politinėms partijoms, grupėms ar atskiriems politikams.