Pavojaus signalų perdavimas ir koordinavimas naudojant prijungtą signalizacijos sistemą

 
Netikėta rizika, tokia kaip gaisras ar vandens nuotėkis, kelia pavojų jūsų pastato vartotojams ir…

Netikėta rizika, tokia kaip gaisras ar vandens nuotėkis, kelia pavojų jūsų pastato vartotojams ir turtui, taip pat gali sukelti didelių problemų verslo tęstinumui.  Valdyti visus savo turto pavojaus signalus gali prireikti daug išteklių. Kaip optimaliai derinti pastatų saugą ir efektyvų išteklių naudojimą?

 

Užtikrinkite didesnę saugą su signalų perdavimo sistema    

Pavojaus signalus reikia perduoti reikiamiems adresatams. Kaip pavyzdį paimkime vandentiekio vamzdžio nuotėkį – nėra jokios prasmės apie jį informuoti policiją. Signalizacijos sistema, kurios pagalba pavojaus signalai siunčiami atitinkamiems atsakingiems asmenims, užtikrina didesnę pastate esančių asmenų saugą, sumažina pavojų turtui ir sumažina tikėtinas prastovas.

Komponentai, kuriuos naudinga turėti pavojaus signalų perdavimo sistemoje:

  • Gaisro pavojaus signalas: nedelsiant aptinka gaisrą ir informuoja priešgaisrinę tarnybą.
  • Įsilaužimo pavojaus signalas: aptinka įsilaužėlius į jūsų patalpas.
  • Nekilnojamojo turto pavojaus signalas: siunčia pavojaus signalą, pavyzdžiui, palikus atidarytą langą.
  • Įrangos gedimų pavojaus signalas: aptinka netinkamai veikiantį ir duomenų nesiunčiantį jutiklį ir perduoda pavojaus signalą.
  • Lifto pavojaus signalas: užtikrina, kad lifte įstrigę asmenys operatyviai gautų pagalbą.
  • Aplinkos pavojaus signalas: aptinka, kai patalpose oro temperatūra ar drėgnumas neatitinka nustatytų parametrų

Vienas kontaktinis centras visam prijungtos signalizacijos sistemos tarnavimo laikui 

Siekiant apsaugoti jūsų turtą ir jo naudotojus, mūsų saugos sistemos užtikrina, kad visi pavojaus signalai būtų perduoti numatytiems adresatams. Sistema, stebinti gaisro, įsilaužimo ar gedimų pavojaus signalų perdavimo linijos gedimus, siunčia pavojaus signalus tiesiai signalizacijos centrui ir (arba) jūsų kontaktiniams asmenims. 

Idealiu atveju signalizacijos sistema turėtų būti naudojama kartu su vaizdo stebėjimo sistema ir įeigos kontrolės sistemomis. Šios sistemos teikia išsamius duomenis apie incidentus, kurie gali būti naudingi, pavyzdžiui, atliekant kriminalinius tyrimus.

Mes teikiame holistinio visų jūsų pastatų pavojaus signalų valdymo paslaugas, pradedant planavimu, diegimu ir baigiant priežiūra, todėl jums nereikės jaudintis dėl savo nuosavybės saugumo. Mes nustatome jums optimaliai tinkantį sprendimą ir pasirūpiname visais reikalingais komponentais, kad jūsų pastate esantys asmenys ir turtas būtų saugūs.

Saugokite savo turtą


Galime įdiegti tiek laidines, tiek belaides pavojaus signalų perdavimo sistemas – priklausomai nuo jūsų turimos infrastruktūros.

Ar norite sužinoti daugiau?

Susisiekite

Susijusios paslaugos