10.02.2019 Pranešimas

„Caverion“ gali padėti kovoje prieš klimato atšilimą

Klimato kaita mūsų planetoje tai ypatingai karštas klausimas mums visiems. Praėjusių metų pabaigoje Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (angl. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) paskelbė ataskaitą dėl 1,5°C globalinio atšilimo ribos.
Siekis riboti pasaulinį klimato atšilimą iki 1,5°C reikalaus greitų, plačių ir precedento neturinčių pokyčių visose visuomenės srityse, teigiama naujoje IPCC ataskaitoje. Moksliškai įrodyta, jog globalinio atšilimo ribojimas iki 1,5°C, lyginant su 2°C, duotų akivaizdžią naudą tiek žmonijai, tiek ir ekologinėms sistemoms, ir leistų užtikrinti tvaresnę aplinką, kurioje mes gyvename.

Pakeliui prie nulinės energijos pastatų

Paskaičiuota, jog pramonė, komercinis bei gyvenamasis sektoriai drauge sudėjus sudaro bemaž trečdalį pasaulinės šiltnamio efektą kuriančių dujų emisijos. Europos Sąjungoje vienas iš būdų mažinti šių dujų susidarymą, tai statyti beveik nulinės energijos pastatus. Mes galime nuo pastato vidaus inžinerinių sistemų projektavimo iki pilno projekto įgyvendinimo užtikrinti energijos efektyvumą pagal reikalavimus.
„Caverion“ korporacijoje turime patirties teikti pastatų ilgą ir tvarų gyvavimo ciklą garantuojančias paslaugas. Mūsų komandos Europoje jau turi tokių projektų, kuomet klientai patiki nekilnojamo turto inžinerinių sistemų įrengimą bei jų priežiūrą 20-25 metams. Tokiu principu įrengiamas Danijoje Valstybinio teismo rūmų pastatas, o Suomijoje Kuopio mieste veikia Kuntolaakso rekreacijos centras.


Ką galime padaryti su egzistuojančiais pastatais?

Kaip bebūtų, mes privalome mąstyti ne tik apie naujų pastatų statybą, bet ir rūpintis esamų statinių būkle, mažinti jų energijos suvartojimo lygį. „Caverion“ visose šalyse turi reikšmingos patirties įgyvendinant pastatų energijos suvartojimo mažinimo projektus. Tai įtakoja ir anglies dioksido emisijos į aplinką mažėjimą. Kaip antai, „Caverion“ energiją tausojantys sprendimai yra susiję su pastatų apšvietimo sistemos pertvarkymu, pastatų valdymo sistemų korekcijomis, patalpų vėdinimo sistemų patobulinimu. Kaip pavyzdžius pateikiame projektus Suomijoje Oulu mieste bei Norvegijoje Skien miesto savivaldybėje.

Elektros ir šilumos energijos gamyba sudaro ketvirtadalį pasaulyje generuojamos anglies dvideginio emisijos. Atsinaujinantys šaltiniai generuojantys vėjo ar saulės energiją yra vieni iš švariausių būdų apsirūpinti elektra. Mes siekiame skatinti kuo daugiau mūsų klientų rinktis atsinaujinančius energijos gamybos šaltinius. „Caverion“ specialistai visada gali suteikti informacijos apie aplinką tausojančius sprendimus.

Susisiekite su mumis