Tvari veikla

Caverion vykdoma veikla yra tiesiogiai susijusi su mus supančios aplinkos gerinimu. Mes skatiname savo veiksmais tvarią veiklą ir kuriame pridėtinę vertę savo klientams, kuriame sveikesnę ir saugesnę darbo aplinką darbuotojams bei visoms kitoms suinteresuotoms grupėms. 

Savo veikloje vadovaujamės skaidrios verslo etikos, efektyvaus valdymo, socialinės atsakomybės bei aplinkosaugos principais. Mes vertiname tęstinumą, ilgalaikius ryšius, esame atviri naujovėms, kurios padeda tausoti energinius resursus, spręsti lokalias ir globalias užterštumo problemas. Mūsų komanda kviečia visas interesų grupes į atvirą dialogą dėl geresnės aplinkos kūrimo mums ir ateities kartoms.

Mūsų vadovybė ne rečiau kaip kartą per metus reguliariai peržiūri ir vertina įmonės kokybės sistemą, kad ji nuolat būtų tinkama – atitiktų įmonės tikslus ir veiklos nuolatinį gerinimą, tenkinant suinteresuotų šalių lūkesčius ir kitus reikalavimus. 

Caverion teikia tvarios veiklos metines ataskaitas, kuriose pristatoma veikla bei įsipareigojimai visoms interesų grupėms. 2018 metų tvarios veiklos ataskaita parengta pagal Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo Visuotinės atskaitingumo iniciatyvos metodiką (angl. Global Reporting Initiative, GRI).

Pagrindinės ataskaitos temos:
  • Aplinkosauga 
  • Darbų sauga ir sveikata
  • Mūsų darbuotojai
  • Atsakinga veikla rinkoje
  • Atsakomybė pirkimų procese