Projektų vykdymas

Efektyvus projektas užtikrina visą gyvavimo ciklą

Statiniuose montuojami  tinklai ir inžineriniai sprendiniai tampa vis sudėtingesni. Šiuo metu tai sudaro didelę investicijų į statinį dalį.

Tinkamai įrengtos sistemos, racionalus projektas  ir kokybiškai atlikti projekto įgyvendinimo darbai turi reikšmingą įtaką  nekilnojamo turto sąnaudoms viso gyvavimo ciklo metu,  padeda ilgiau išsaugoti jo vertę ir sumažinti poveikį aplinkai.

Caverion patirtis ir kompetencija, sukaupta visose susijusiose techninėse srityse, užtikrina, kad projekto rizika bus valdoma tinkamai, o rezultatai – pelningi.

Caverion projektus vykdo remdamasi šiais principais:

  • pažangi projektų metodika;
  • sinchronizuoti procesai;
  • bendrieji pajėgumai;
  • nuoseklūs ir kokybiški rezultatai.


Taikydami nuolatinio darbininkų mokymo schemas, garantuojame:

  • tinkamą atliekamų darbų kokybę;
  • normatyvinių reikalavimų laikymąsi;
  • griežtą darbo saugos procedūrų vykdymą.

Projekto vykdymas apima vienos arba kelių inžinerinių sistemų įrengimą pagal sutartą vykdymo planą.

Techniniai įrenginiai

Teikdami projektų valdymo paslaugas, taip pat sudarome galimybę visas reikalingas medžiagas  bei  įrangą  įsigyti „iš vienų rankų“ . Todėl galime pasiūlyti ir integruoti visus reikalingus skirtingų sričių sprendimus.

Taip pat galime pradiniuose projekto vykdymo etapuose pasiūlyti konsultavimo ir projektavimo bei inžinerijos paslaugas, kad projektas būtų vykdomas efektyviau.

Devynios inžinerinės sistemos:

 

Šios sritys apima visą pastatų, pramonės objektų, projektų ir paslaugų gyvavimo ciklą. Caverion siūlo įvairius šių sričių paslaugų derinius arba atskiras paslaugas.

 
.


Susisiekite su mumis

Pageidaujate mūsų pasiūlymo ar daugiau informacijos?

Siųskite žinutę

Mūsų kontaktai