Elgesio kodeksas

Elgesio kodekse pateikiami pagrindiniai veiklos principai ir nurodomos mūsų sprendimų perspektyvos. Juo vadovaujasi visi Caverion korporacijos darbuotojai. Elgesio kodeksas parašytas visomis Caverion darbuotojų gimtosiomis kalbomis.

Mes tikimės, jog kiekvienas darbuotojas praneš apie mažiausią šių taisyklių nusižengimą. Informacijos konfidencialumas garantuojamas.

Pagrindiniai mūsų Etikos kodekso principai

Visą Elgesio kodeksą pdf formatu rasite žemiau

Elgesio kodeksas

Darbuotojai

 • Mes laikomės tos valstybės įstatymų bei teisės aktų, kurioje vykdome veiklą.
 • Mes kreipiame didelį dėmesį, kuriant saugią darbo aplinką.
 • Mes gerbiame tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises.

Užsakovai

 • Mūsų produktų ir paslaugų rinkodara visada teisinga ir tiksli.
 • Mes visada atsižvelgiame į užsakovų saugumą.
 • Mes užtikriname mūsų produktų ir paslaugų aukštą kokybę.


Konkurentai

 • Mes remiame atvirą ir sąžiningą konkurenciją visose rinkose.
 • Mes laikomės taikomų konkurencijos teisės aktų visoje veikloje.
 • Mes nekalbame su konkurentais apie kainas ar kainų nustatymo principus, apie dalyvavimą konkursuose, savo išlaidas ir jų struktūrą, strateginius sprendimus ir kitą informaciją, kuri nėra vieša ir neturėtų būti žinoma konkurentams.

Aplinka

 • Aplinkai nekenkiantis verslas yra strategiškai svarbus bendrovės siekis.
 • Energijos tausojimas yra neatsiejama mūsų paslaugų ir sprendimų dalis.
 • Esame įsipareigoję, vykdant savo veiklą, mažinti energijos ir vandens suvartojimą, atliekų susidarymą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.


Tiekėjai, subrangovai ir kiti verslo partneriai

 • Tiekėjus, subrangovus bei kitus verslo partnerius vertiname vienodai, nediskriminuodami ir sąžiningai, laikydamiesi galiojančių įstatymų ir teisės aktų.
 • Bendraudami su mūsų tiekėjais, subrangovais ir kitais verslo partneriais netoleruojame kyšininkavimo ir kitų neteisėtų mokėjimo būdų.

Santykiai su visuomene

 • Caverion laikosi vietos įstatymų ir teisės aktų visose veiklos šalyse.
 • Mes nepraktikuojame ir netoleruojame bet kokio pobūdžio korupcijos, vagysčių ar kyšininkavimo.
 • Mes finansiškai neremiame nei politinių partijų, nei grupių, nei atskirų politikų.