Pramonės įmonių inžinerines sistemas reikia nuolat optimizuoti

Gamybos procesai išsiskiria nuolatiniu technologijų atnaujinimu, plėtros ir reorganizavimo poreikiais. Pagrindinis iššūkis teikiant paslaugas pramonei – pokyčių dinamika. „Caverion Lietuva“ turi ilgametės patirties bendradarbiaujant su įvairių pramonės šakų įmonėmis, tad gali įvardyti kelis bendradarbiavimo modelius, priklausančius nuo užsakovo lūkesčių bei galimybių. 

plačiau

Patalpų mikroklimatas įtakoja darbo našumą

Vėdinimo ir oro kondicionavimo srityje mes siūlome tradicinius šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sprendimus bei pažangius sprendimus konkrečioms pramonės sritims. Vėdinimo sistemos užtikrina oro iš lauko patekimą į patalpas bei atgal, taip pat oro cirkuliaciją patalpų viduje. Mūsų pasiūlymai kompleksiški: galime sukomplektuoti įrangą nuo vėdinimo ortakių ir oro valymo įrenginių iki išskirtinių švarių patalpų sprendimų bei pramoninių oro valymo technologijų. 

plačiau

Konsultavimas

Mūsų sukauptos žinios apie pastatų ir pramonės objektų inžinerinius sprendimus derinamos su mūsų pačių atliekamais tyrimais bei analize sukuria unikalią galimybę savo klientams pateikti geriausius pasiūlymus ir sprendimus. Projektiniame versle dirbantys specialistai visuomet turi naujausias žinias apie pastatus, pramonės inžineriją  ir energiją tausojančius produktus. 

plačiau

Projektavimas

„Caverion“ teikia visas projektavimo paslaugas nuo idėjos iki galutinio projekto parengimo. Taip per visą projektavimo etapą užtikrinama aukšta kokybė, mažinama rizika, kurią sukelia sudėtinės sąsajos ir prasta komunikacija. Mes esame sukaupę projektavimo ir inžinerinę patirtį specifiniuose klientų veiklos segmentuose. 

plačiau

Projektų valdymas

Tik profesionalus projektų valdymas užtikrina jų sėkmę. Geras valdymas mažina projektui kylančią riziką ir padeda pasiekti pelningų rezultatų. Ne vienerius metus dirbdami projektų valdymo srityje mes išsiugdėme projektų vadovus, sugebančius suvaldyti bet kokio tipo projektą. Specialių mokymų metu vyresnieji projektų vadovai jaunajai kartai perduoda savo žinias. Dirbdami su moderniausiais įrankiais ir įranga, mūsų darbuotojai efektyviai susitvarko su bet kokiu projektu. 

plačiau

Projektų vykdymas

Sudarydami sutartis, mes išanalizuojame savo klientų poreikius ir atitinkamai į juos reaguojame. „Caverion“ visoms paslaugoms atlikti stengiasi pasitelkti savo pačių darbuotojus, kad galėtų savo klientams pasiūlyti viską iš vienų rankų. 

plačiau

Statinių techninė priežiūra

Pastatų ir pramonės objektų inžinerinių sistemų techninė priežiūra yra svarbiausia mūsų kompetencijos sritis. Ją galima suskirstyti į prevencinę planinę priežiūrą ir korekcinę priežiūrą. Prevencinė planinė priežiūra yra geresnis pasirinkimas, kai siekiama išsaugoti kliento turto vertę ir užtikrinti produktyvų ilgalaikį sąnaudų valdymą. Korekcinė priežiūra ir remonto darbai įvykus trikdžiams paprastai yra pasirenkami siekiant taupyti lėšas trumpalaikėje perspektyvoje, tačiau tais atvejais stambesnis remontas ar renovacijos išauga iki gerokai didesnių ir brangesnių sąnaudų ilgalaikėje perspektyvoje. 

plačiau

Statinių ūkio valdymas

Mes siūlome klientui visą spektrą nekilnojamojo turto priežiūros paslaugų. Mūsų tikslas perimti visą atsakomybę ir rūpesčius susijusius su statinių ūkio valdymu, klientas galėtų koncentruotis tik į pagrindinį savo verslą. Atliekant statinių ūkio valdymo paslaugas mes vadovaujamės techniniu požiūriu ir dėmesį sutelkiame į pastato vertės išsaugojimą. Energijos kaina kasmet auga, o išlaidos energijai daugeliu atveju sudaro didžiausią veiklos sąnaudų dalį. Lengviausia nekilnojamojo turto kaštus sumažinti ar apriboti, pasitelkiant teisingus statinių ūkio valdymo sprendimus. 

plačiau

Statinių gyvavimo ciklo valdymas

Statinių gyvavimo ciklo valdymas vis labiau populiarėja, nes nesukelia ekonominės ir techninės rizikos, iš kliento nereikalauja didelio nuosavo kapitalo. Galėdama pasiūlyti įvairius sprendimus, „Caverion“ prisiima visą atsakomybę už pramonės objekto ar pastato inžinerinių sistemų projektavimą, įrengimą ir priežiūrą. 

plačiau