Silurveien 2, Topp moderne og miljøvennlig bygg

Prosjektet startet som et designer built prosjekt i tett samarbeid med Selvaag. Etter en periode med utvikling av prosjektet fikk Caverion tildelt teknisk totalentreprise for et næringsbygget på ca. 30 000 m². Caverions egenutviklede løsning KlimaTak sikrer et godt inneklima.

Last ned referanse i PDF >

Selvaag Eiendom er et eiendomsselskap som investerer i eiendom, deriblant boligutleieprosjekter, forretningslokaler og restauranter. Porteføljen er konsentrert i og rundt Oslo, men selskapet har også virksomhet i Baltikum, Polen og USA.

Paslaugos

 • Projektų vykdymas
 • Projektavimas ir Inžinerija
 • Konsultavimas
 • Projektų valdymas
 • Statinių techninė priežiūra

Inžinerinės sistemos

 • Šildymas, Vandentiekis-Nuotekos
 • Vėdinimas ir Oro Kondicionavimas
 • Šaldymas
 • Apsauga ir gaisrinė sauga
 • IT ir ryšiai
 • Elektra
 • Automatika

Klientai

 • Genrangovai

Rūšis

 • Biuras

Problemstilling

Bygget skulle tilfredsstille energiklasse A med strenge energikrav til tekniske anlegg med et høyt krav til dokumentasjon.

Utfordringen ble forsterket ytterligere når bygget gikk fra å være et rent kontorbygg til å bli en hybrid versjon med flere typer leietagere, laboratorievirksomhet, treningsstudio og legekontor. For kontordelen så var fleksible løsninger for kontorinnredning viktig.

Løsning

Fasadene er utformet for å være mest mulig energibesparende. Lys, varme og ventilasjon har behovsstyrte løsninger som ivaretar et godt inneklima med god luft, riktig temperatur og godt lys.

Caverion leverte alle fag innenfor teknisk totalentreprise, og har også hatt ansvaret for rådgivning, design & engineering, prosjektgjennomføring og prosjektledelse. Med alle fagområder i sving har det vært et kompleks prosjekt, men alt har blitt levert som avtalt, innenfor både tidsfristene og budsjett.

Resultatet ble et moderne, miljøvennlig og fleksibelt bygg som vil ha en lang livssyklus.

KlimaTak

For å sikre et godt innemiljø installerte vi Caverions egenutviklede tekniske løsning, KlimaTak, med behovsstyrt luftmegnde og temperatur. KlimaTak er energibesparende, trekkfri og har nærmest lydløs ventilasjon og kjøling uten bruk av isvann i himlingen.

Caverions KlimaTak tilpasses byggets moduler. Dermed blir det enkelt å flytte, fjerne eller sette opp innvendige vegger, slik at det oppnås store besparelser ved ombygginger som gjerne skjer gjennom byggets levetid. Caverion er også ansvarlig for teknisk vedlikehold og drift av bygget.

Kontaktperson i Caverion:

Karim Bouhmidi, Prosjektleder, Caverion avd. Oslo Prosjekt, karim.bouhmidi@caverion.com

Energiklasse
A

KlimaTak sikrer
godt innemiljø

Moderne og
miljøvennlig