Viešosios įstaigos

Mes turime didelę darbo viešajame sektoriuje patirtį. Siūlome įvairias nekilnojamojo turto ir infrastruktūros paslaugas. Tai finansavimo, statybos ir įrengimų aptarnavimo, kelių tunelių, greitkelių ir tunelių telematikos, automatizavimo, apšvietimo paslaugos, įvairios aptarnavimo ir priežiūros sutartys.

Dėl mūsų teikiamų paslaugų sumažinamos išlaidos energijai, gerinamas planinė profilaktinė priežiūra, padedama sukurti skirtingoms klimato sąlygoms atsparius objektus ir energetiniu požiūriu efektyvią jų eksploataciją. Mes atsakingai rūpinamės pastatų priežiūra per visą jų gyvavimo ciklą, pradedant smulkiausiomis detalėmis ir baigiant pažangiais kompleksiniais sprendimais, padedančiais taupyti su nekilnojamuoju turtu susijusias sąnaudas. Pastato vertinimas per jo gyvavimo ciklo prizmę yra pagrindinis mūsų veiklos principas. Klientams tai reiškia, kad pastate bus palaikomos tinkamos sąlygos, užtikrinamas funkcionalumas, saugumas, racionalumas, energijos ir sąnaudų taupymas. Energetinis efektyvumas yra gyvybiškai svarbus mažinant eksploatacijos sąnaudas, užtikrinant draugiškumą aplinkai ir socialinę bei ekologinę atsakomybę. Šiandienės technologijos viešajam sektoriui leidžia dramatiškai pagerinti pastatų energetinį efektyvumą. Veiksmingi energiją taupantys sprendimai gali būti nesudėtingi – racionalizuojant esamų sistemų eksploatavimą ir atliekant atitinkamas korekcijas. Tie patys principai yra taikomi ir naujiems pastatams, siekiant juose palaikyti optimalias sąlygas ir užtikrinti sąnaudų taupymą per visą jų gyvavimo ciklą.

Mes padedame viešajam sektoriui atlikti turto valdymo operacijas, pavyzdžiui, prižiūrėti ligonines, mokyklas, sporto kompleksus ir biurų pastatus. Taip sukuriama ekonomiška ir aplinkai draugiška darbo aplinka ateičiai, neatsižvelgiant į tai, ar prižiūrimas objektas yra senesnės statybos, ar reikalinga jam rekonstrukcija.

Galimi bendradarbiavimo modeliai:

  • Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (PPP)
  • ESCO (Energetinių paslaugų bendrovėms modelis)
  • Energijos vartojimo efektyvumo didinimo (EPC) modelis

Susisiekite su mumis

Pageidaujate mūsų pasiūlymo ar daugiau informacijos?

Siųskite žinutę

Mūsų kontaktai