24.07.2019 | 09:00

„Caverion“ korporacijos 2019 m. I pusmečio veiklos finansinė rezultatų ataskaita

Liepos 24 d. paskelbta „Caverion“ korporacijos 2019 m. I pusmečio veiklos finansinė rezultatų ataskaita: projektinis verslas sustiprino „pasirengimo etapo“ (Fit phase) pabaigą – teigiami piniginiai srautai, išaugintas užsakymų portfelis ir sumažinta projektų rizika atveria kelią „augimo etapui“ (Growth phase).

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitus Tarptautiniam finansinės atskaitomybės stardartui (TFAS) 16 „Nuoma“, geriau žinomam kaip IFRS 16, „Caverion“ pateikė 2019 metų 6 mėnesių ataskaitą atitinkamai pagal naujuosius reikalavimus. Korporacija taiko modifikuotą rodiklių pateikimo metodą, kuomet praėjusių palyginamųjų finansinių laikotarpių duomenys nėra perskaičiuojami pagal IFRS 16.

Caverion

Go back to list