15.06.2015 | 08:00

"Caverion Lietuva" patirtis pramonės sektoriuje

Viešosios, administracinės ar prekybos paskirties pastate įdiegus moderniausias inžinerines sistemas ir įgyvendinus efektyvius šiuolaikiškus sprendimus, galima ilgam užtikrinti komfortiškas darbo sąlygas be esminių pakeitimų, tačiau gamyklose šis principas negalioja. Gamybos procesai išsiskiria nuolatiniu technologijų atnaujinimu, plėtros ir reorganizavimo poreikiais. Pagrindinis iššūkis teikiant paslaugas pramonei – pokyčių dinamika. „Caverion Lietuva“ turi ilgametės patirties bendradarbiaujant su įvairių pramonės šakų įmonėmis, tad gali įvardyti kelis bendradarbiavimo modelius, priklausančius nuo užsakovo lūkesčių bei galimybių.

Veikiančių gamybinių įmonių atnaujinimas, optimizavimas, plėtra

„Philip Morris Lietuva“ verslas paremtas naujausiomis gamybos tendencijomis, todėl vyksta pastovus technologinių įrenginių atnaujinimas, o taip pat ir nuolatinis mūsų,  kaip inžinerinės kompanijos, bendradarbiavimas. 1997 metais Klaipėdoje atidarytoje „Philip Morris Lietuva“ gamykloje  „Caverion Lietuva“ specialistai sumontavo moderniausias  pastatų inžinerines sistemas.  Gamybai plečiantis atsiranda poreikis ne tik diegti naujas technologines linijas, bet ir užtikrinti energijos taupymą. Šiuo pagrindu keletą metų atgal tabako gamykloje suprojektavome ir įdiegėme energiją taupančią patalpų vėsinimo sistemą, t.y. lauko vėsos panaudojimas procese.  Šios vėsinimo sistemos ekonominė nauda buvo akivaizdi, todėl keliais etapais ji buvo išplėsta visoje gamykloje.

Didžiausios pasaulyje produktus mokslui gaminančios kompanijos „Thermo Fisher Scientific“  pastatų kompleksų, esančių Vilniuje, inžinerinių sistemų plėtros, modernizavimo ir priežiūros darbus taip pat atlieka „Caverion Lietuva“. Bendradarbiavimas prasidėjo nuo naujo korpuso, kuris buvo pastatytas 2011-2012 m., inžinerinių sistemų, pastato valdymo sistemų (PVS) ir silpnųjų srovių sistemų projektavimo bei įrengimo.  „Caverion Lietuva“ specialistai suprojektavo ir apjungė bendrovės korpusų sistemas, pagal griežtai standartizuotus specifinius švarių patalpų reikalavimus  Šiuo metu drauge su Čekijos inžinerine kompanija dalyvaujame naujų laboratorijų, kurios atitinka aukščiausios kategorijos švarioms kontroliuojamos aplinkos patalpoms keliamus reikalavimus, rengimo procese. 

Prieš aštuonerius metus „Caverion Lietuva“ perėmė baldų gamybos įmonės „Vilniaus baldai“ inžinerinių sistemų ūkio priežiūrą. Mūsų specialistams teko rekonstruoti elektros, suspausto oro tiekimo ir pneumotransporto inžinerines sistemas. Padėjome užsakovui nepriekaištingai pasirengti naujos technologinės įrangos įdiegimui. Gerąja prasme nustebinome vokiečių technologinės įrangos tiekėjus, nes jiems nedažnai tenka rasti taip tiksliai suderintas sistemas.

 

Iššūkiai dirbant su projektuojamomis naujomis gamyklomis

Projektuojant ir įrengiant naujai statomų gamybos pastatų inžinerines sistemas, reikia ypatingo žinių, patirties ir suvokimo derinio. „Caverion Lietuva“  praktikoje pasitaikantys iššūkiai – technologinės linijos ir vidinės inžinerinės sistemos kuriamos lygiagrečiai arba, atvirkščiai, gamybos įranga jau būna sumontuota, kai prasideda mūsų įmonės darbai, ir tik glaudus bendradarbiavimas su užsakovu leidžia rasti veiksmingiausius sprendimus. 

Bendradarbiaudami su suomių polistireno gamintoju „Finnfoam“ ir projektuodami naują gamyklą, numatėme sprendinius, leidžiančius efektyviai panaudoti perteklinę technologinę šilumą patalpų oriniam bei grindiniam šildymui ir įvažų ledui tirpinti žiemą. 

AB „Grigiškės“ fabriko naujajame popieriaus gamybos cecho pastate, kuriame įdiegėme vėdinimo bei šildymo sistemas ir atlikome jų automatizavimo bei procesų valdymo darbus, technologinė įranga jau buvo iš dalies sumontuota. Esant tokiai situacijai, „Caverion Lietuva“ specialistai pritaikė optimalius sprendimus.  

Projektuojant ir diegiant pažangias inžinerines sistemas, mūsų pagrindinis tikslas – patenkinti užsakovo lūkesčius,  užtikrinti, kad užsakovo gamybos pokyčiai būtų greiti ir lankstūs. 

„Caverion Lietuva“ specialistų sukurtų bei pritaikytų racionalių sprendimų pramonės įmonėms nauda pamatuojama sutaupytomis užsakovo išlaidomis bei laiko sąnaudomis. 

 

 
Go back to list