Mūsų didžiausia vertybė - darbuotojai

Nuolatinis mokymasis ir keitimasis žiniomis mūsų kasdienybės neatsiejama dalis. 
Mes suteikiame savo darbuotojams galimybę tobulėti įvairiais būdais: tęsti mokslus mokymo įstaigose, lankyti kvalifikacijos kėlimo kursus bei seminarus. Organizuojame stažuotes kitose Caverion korporacijos įmonėse. Mūsų darbuotojų kompetencijos auga įvairiais lygiais.