Inovacijų  erdvė

Caverion tyrimų ir inovacijų  plėtros centras įsikūręs Achene, Vokietijoje. Šis centras – tai Caverion idėjų generavimo branduolys: 1000 m² erdvėje mes šiandien įgyvendiname rytojaus pastatų priežiūros sprendimus, kurie užtikrintų  saugumą, patogumą, efektyvumą ir tvarumą.

Caverion turi sukaupusi unikalios patirties kuriant gyvavimo ciklo sprendimus ypatingos paskirties pastatams (pvz.: hermetiškoms biologinės saugos laboratorijoms ir švarioms patalpoms, aukštos kokybės akustikos teatrų patalpoms ir TV studijoms,  optimaliai kondicionuojamoms auditorijoms, parodų ir posėdžių salėms).

Mes taip pat užtikriname gerą patalpų mikroklimatą nuolatos tobulindami savo sukurtus sprendimus pastatų  vėdinimo, automatizavimo, sistemų integravimo ar automatinio atliekų surinkimo srityse.

Tyrimų ir inovacijų plėtros centras

  • Specializuojamasi pažangių vėdinimo, vėsinimo ir šildymo sistemų tyrimų bei plėtros srityse
  • Realiomis sąlygomis  testavimo stenduose modeliuojami  ypatingų savybių  reikalaujančių  pastatų ar patalpų vėdinimo, vėsinimo, šildymo ir garso sistemų sprendimai
  • Laboratoriniais bandymais 1:1 masteliu tikrinamos vėdinimo ir oro kondicionavimo komponentų bei sistemų funkcijos, siekiant užtikrinti aukštus komforto, oro srautų ir triukšmo lygio reikalavimų standartus
  • Patalpų oro srautų apskaičiavimui naudojamas kompiuterinis modeliavimas (CFD – skysčių dinamikos modeliavimas), kai neįmanoma atlikti laboratorinio testavimo 1:1 masteliu realiomis sąlygomis (pvz., oro uostų, sporto arenų, koncertų salių ar teatrų patalpose)

Testavimo stendai

  • 200 m³ aido akustinio triukšmo matavimo kamera
  • ŠVOK sistemų matavimų patalpa,  kurioje galima modeliuoti vasaros ir žiemos oro sąlygas
  • Patalpų  mikroklimato testavimo platforma su galimybe komforto parametrus nustatyti pagal konkrečius poreikius
  • 12 m aukščio mikroklimato testavimo salė, kuri leidžia modeliuoti  masinių renginių patalpų oro kondicionavimo sąlygas, kur oro srautas siekia 20 000 m³/h, o vėsinimo galia – 250 kW

Tyrimų ir inovacijų plėtros centro pagalba mes tikslingai kuriame aukštos kokybės funkcionalius sprendimus, užtikrinančius žmonių, jų darbo ir gyvenamosios aplinkos saugumą, sveikatą bei patogumą.